Защо не защитите интереса на България , а работите в полза на Лукойл?!

Георги Георгиев

Бойко Борисов , можеш ли да обясниш как така по време на трите ти мандата Лукойл е декларирал приходи от над 60 МИЛИАРДА ЛЕВА , но не е платил и стотинка данък печалба в България.
Това - при положение , че се начислява най-високата надценка на горивата в Европа, защото сте въвели тук най-ниския акциз и съответно най-ниски приходи за хазната ни.
Известно ли ти е, че така България губи над 1 милиард лева годишно?!
Пари, които вместо да влизат като акциз в бюджета ни, се прибират от картела на Лукойл като свръхнадценка.
Известно ли ти е, че Лукойл внася целия си петрол само през офшорката Литаско на завишени цени и продава половината от продукцията си само през тази офшорка на занижени цени, като така тук оформя винаги една счетоводна загуба, а в офшорката една огромна печалба, освободена от данъци, която заминава при Путин?!
Известно ли ти е, че тази схема е забранена от законите ни и ДОПК и ЗКПО предвиждат глоба от 20% от стойността на целия оборот, представляващ скрито разпределение на печалбата, т.е. глоба от над 5 МИЛИАРДА ЛЕВА !!!
Известно ли ти е, че органите на НАП, чийто шеф е подчинения ти финансов министър Горанов просто могат да изискат фактурите за петрола и фактурите за горивата, да ги сравнят с международните цени, както и с фактурите за доставка на петрол до офшорката, за да констатират разминаването с цените , за да наложат тази глоба?!
Борисов, защо не го правите?!
Защо не защитите интереса на България , а работите в полза на Лукойл?!
България губи над 1 милиард лева всяка година и вместо с тях да строим болници и магистрали, ти ги даваш на Лукойл, а принуждаваш българите да си плащат за винетки.
Бойко Борисов, ти за Путин ли работиш?!

Фейсбук