Защо службите мълчат за снимките и записа? (видео )