За какво да плащаме на съдиите от Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд?

Borislav Monov

 
ОСЪДЕНИ НЯМА !!!
За какво да плащаме на прокурорите, следователите и служителите в Апелативна специализирана прокуратура и Специализирана прокуратура?
За какво да плащаме на съдиите от Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд?
 
 
Фейсбук