За какво ни дължат пари върху заплатата

Работата в почивни дни невинаги се заплаща допълнително

Адрияна Попова

https://darik.bg/za-kakvo-ni-dalzat-pari-varhu-zaplatata

Може ли да работите в почивните дни и да получите същото заплащане, каквото получавате и в останалите дни? Често хората остават разочаровани и смятат, че са ощетени. Дали това е така? Първо трябва да направим разлика между работа в почивни дни и на официални празници и това кои са официалните празници в България. 

Каква вдовишка добавка получават пенсионерите

Официалните празници са изрично установени и изброени в чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ). Сборът от дните на официалните празници е по-голям от самите тях, защото някои от празниците, като например Коледа и Великден, включват по 3-4 календарни дни. Тези празници обхващат 10 официални празника и включват 15 календарни дни. Ежегодно 2-3 от тези 15 официални празнични дни в годишния календар съвпадат с обичайните почивни дни през седмицата - събота и неделя, но те се празнуват като официални.

Какво трябва да знаем за диабета по време на бременност?

 

 

Губим неползван отпуск от следващата година

За да разберете колко ще получите, ако работите през тези дни, трябва да разгледаме два варианта:

Първият е, ако работите на смени, при предварително определен график и ви се пада да сте на работа на тези дни. Тогава работодателят ви дължи двойна надница. Без значение е в какъв ден от седмицата се пада празникът - обикновен делничен ден от понеделник до петък или събота и неделя. Заради лишенията, които понася работникът, е предвидено той да получи увеличено заплащане на труда със 100% или двойно.

Колко ще са детските надбавки и майчинството, ако няма бюджет

Вторият вариант е, когато служителят полага труд в ден на официален празник, който за него е почивен, както за всички останали, но е бил извикан на работа, поради внезапно възникнали непредвидени извънредни обстоятелства - производствена авария, повреда на машина или съоръжение, инсталация и др. подобни. В тези случаи е налице и извънреден труд.

Тогава работодателят трябва да му плати четворна надница. Това е така, тъй като 100% увеличение за извънреден труд се изчислява върху нормалната надница за работа в официален празник, която, както казахме, е удвоената дневна заплата. 

Какви обезщетения ни се полагат, ако работим на трудов или граждански договор

Работещите при условията на сумирано работно време, когато по график полагат труд в дните на официални празни празници, получават минимум удвоения размер на трудовото си възнаграждение. За тях извънредният труд се изчислява за периода на изравняване и не е фиксиран като конкретна дата, така че не може да се говори за извънреден труд в празнични или почивни дни.

Официални празници, съгласно Кодекса на труда са:

 • 1 януари – Нова година;
 • 3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник;
 • 1 май – Ден на труда;
 • 6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
 • 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;
 • 6 септември – Ден на Съединението;
 • 22 септември – Ден на Независимостта на България;
 • 1 ноември – Ден на народните будители, но той е неприсъствен само за работещите в системата на образованието
 • 24 декември – Бъдни вечер;
 • 25 и 26 декември – Рождество Христово;
 • Велики петък, Велика събота и Великден – неделя и понеделник, които в съответната година са определени за празнуването му.

Заплатите не само не растат, но дори намаляват

Министерският съвет може да обявява и други дни еднократно за национални официални празници, както и дни за честване на определени професии, дни за оказване на признателност, и да размества почивните дни през годината. В тези случаи продължителността на работната седмица не може да бъде по-голяма от 48 часа, а продължителността на седмичната почивка – по-малка от 24 часа.

Могат ли да ви запорират цялата заплата или пенсия

При разместване на почивните дни трудът, който се полага при отработване в почивен ден се заплаща като в нормален работен ден, а трудът, положен в изместения през седмицата почивен ден – като в почивен (а не като на официален празник).

Извънреден труд

Допълнителни пари се полагат и когато служителят работи над установеното за него работно време в работен ден.

Кога може да получим 6 заплати при пенсиониране

Така за положения извънреден труд, освен дължимото по договор, се заплаща и увеличение, което е:

 • 50 на сто – за работа през работните дни;
 • 75 на сто – за работа през почивните дни;
 • 100 на сто – за работа през дните на официалните празници;
 • 50 на сто – за работа при сумирано изчисляване на работното време.

Когато не е уговорено друго, увеличението се изчислява върху възнаграждението, определено с трудовия договор.

200 лева коледен бонус у нас, в Германия - 2700 евро

Работещите на ненормиран работен ден не получават допълнително възнаграждение за положения извънреден труд в работни дни. Те ползват допълнителен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 5 дни годишно.

За положения от тези работници извънреден труд в почивни дни и дните на официалните празници се заплаща увеличение съответно 75 и 100%.

Плащат повече за болничен в София и Стара Загора

Имайте предвид, че полагането на извънреден труд в България е ограничено от Кодекса на труда. В него е записано, че за една календарна година служителят може да полага до 150 часа извънреден труд. На месец разрешеният извънреден труд е 30 часа дневен или 20 часа нощен, а на седмица – 6 часа дневен или 4 часа нощен. В два последователни дни може да работите извънредно 3 часа дневен или 2 часа нощен труд. С промяна в кодекса през 2020 г. беше разписано извънредният труд да се увеличи на 300 часа годишно, но ако това залегне в колективния трудов договор и то със съгласието на работниците. За полагането на извънреден труд трябва работодателят да издаде задължително заповед. Той е забранен за лица под 18 години, бременни и жени, които са в напреднал етап на инвитро лечение. Майки с деца до 6 години и на деца с увреждания, трудоустроени работници и учащи, могат да полагат извънреден труд само след като дадат предварително съгласие за всеки конкретен случай.