"Зелените" алармират: Съдът установява безконтролност на секционните комисии

ВАС създава опасна практика за ъзможностт за договорки между членовете на СИК

След като е потвърдил мотивите на долната съдебна инстанция с което бяха отхвърлени жалбите срещу избора на общински съветници в София, Върховният административен съд (ВАС) създава опасна практика, която "бетонира" възможността за договорки между членовете на секционните избирателните комисии (СИК) и "легитимира" практиките за преразпределение на действително подадени гласове, чрез анонимни, немотивирани поправки в изборните протоколи от членовете на СИК. Това се разбира от становище на политическа партия "Зелените" - една от жалбоподателите, заедно с БСП и други по-малки формации, които атакуваха изборите в София.

От партията напомнят, че при определяне на състава, който ще заседавапо делото не бяха допуснати журналисти, за да се осигури публичност на принципа за случайно разпределение.  "Зелените" определят като притеснително е становището на ВАС, според което "липсата на каквито и да било поправки в оспореното съдържание на протоколите на СИК, липсата на спорове между членовете на секционните избирателни комисии относно броя на действителните и недействителните бюлетини, липсата на особени мнения на членовете на комисиите, както и липсата на постъпили жалби и възражения, не дават основания за повторното преброяване на бюлетините, в които са отразени гласовете на избирателите".

Това показвало, че върховните магистрати са възприели изключително спорното становище на Административния съд- София град - протоколите на СИК и ОИК не подлежат на съдебен контрол за законосъобразност, отбелязват от партията като допълват, че ВАС е обосновал това с "нелогични мотиви - присъствието на застъпници и фактът, че членовете на секционните избирателни комисии са от различни политически сили, според съда, е гаранция за законосъобразните действия на членовете на секционната избирателна комисия, при провеждането и отчитането на изборните резултати".

По този начин, според "Зелените" ВАС установява безконтролност на секционните избирателни комисии. Ако членовете на определена СИК се договорят по между си да изкривят изборния резултат, като например унищожат целия вот даден за определена партия и го разпределят по между си, според това порочно решение на ВАС няма орган, който да отмени този порочен акт, тъй като няма да има особени мнения на членовете на съответната СИК, посочват още от партията.

От там не приемат становището и на двете съдебни инстанции, според което множеството "фрапиращи поправки в протоколите на СИК" се тълкуват абсолютно неоснователно като поправка на очевидни фактически грешки, при условие, че в голяма част от протоколите са извършвани поправки от неизвестни хора, без подпис. Това означава, че тези протоколи са официални документи с невярно съдържание, смятат "Зелените".

Съпредседателят на партията Петко Цветков заяви "Според ВАС секционните избирателни комисии не са длъжни да спазват закона, а резултатът от изборите е въпрос на "творческа дейност". Не че това не ни беше известно от масовите нарушения на изборните правила през последните години, но когато това бъде потвърдено от съда остава убеждението, че цялата система работи за запазване на статуквото и че в България не се провеждат свободни и честни избори. Ето защо още веднъж заявяваме, че без провеждането на истинска съдебна реформа няма да дочакаме промяна и спазване на правилата". От партията посочват, че част от проблемите могат да се решат като в съставите на секционните, районните и общинските избирателни комисии бъде въведена квота за извънпарламентарни партии и инициативни комитети, която да бъде попълвана с жребий.

http://www.faktor.bg/