Злото, което погубва България, се нарича комунизъм, преименуван в социализъм, който в момента мутира като Путинов слугинаж

Капитан I ранг о. з. Васил Данов

Как да стигнем до корените на родния фашизъм

Прилагам разсъждения, които може би ще бъдат от полза на изучаващите българския „фашизъм", както и на още живите активни борци срещу „фашизЪма”:
1. В Конституцията на Царство България (Търновската конституция) няма нито дума за фашизъм. Нали?
2. В Конституцията на НРБ също няма.
3. В Конституцията на Р България - също.
4. В общото законодателство от Освобождението до днес в нито един закон не се споменават понятия като „фашизъм” или „нацизъм”.
5. От Първата световна до края на Втората световна война никой не твърди нищо "фашистко" (в програми, речи, закони):
- държавен глава
- Народно събрание
- правителства.
6. Образование: в училище или в Университета никой не изучава "Основи на фашизма".
7. Политически партии: нито една не се обявява за фашистка и не поставя в устава си фашистки цели.
8. Политически коалиции: нито една не работи за победата на фашизма.
9. Обществени организации: без фашизъм.
10. Литература. Писатели: нито един фашист, нито едно литературно произведение с фашистки художествени стойности.
11. Поети: нито един фашист; нито едно стихотворения с "фашистки естетически ценности".
12. Журналисти: нито един фашист.
13. Преса: нито едно фашистко списание или вестник.
14. Държавно радио: никой не говори за фашизъм.
15. В държавата никой не обявява "фашистко съревнование".
16. В изкуството и културата не се наблюдава течение като  "фашистки реализъм”.
17. Никой никъде не разработва и не приема планове, програми и директиви за строителството на „развит” или на друг вид фашизъм.
18. Не съществуват клубове, сборища или съюзи, които да са провъзгласили "фашизма" за своя доктрина (идеология).
19. Фашистка символика в държавни и национални обекти, органи, организации, институции: НИКЪДЕ.
20. Армия, полиция, следствие, прокуратура, обществена безопасност, пожарна служба: никой не се бори, не работи, не говори, не пали и не гаси в името на фашизма.
21. Наука: нито един български учен, преподавател и учител не се занимава с фашизъм.
22. Заводи, фабрики, училища, занаятчийски задруги, банки, дружества, агенции, спортни и туристически съюзи: без фашизъм.
23. Работници, занаятчии, индустриалци и търговци не създават фашистки сдружения. 
24. Селяни: никой не сее и не жъне фашистки семена.
25. Дипломация и други задгранични представителства: напълно неангажирани с фашизъм, нацизъм, анархизъм и т.н.
Къде открихте българския фашизъм, другари микробиолози? Посочете ги, осветете ги тези фашисти, че да ги видим и ние! Какви са тези потайни фашисти, направили цяла държава, без някой да ги забележи? Май само вие ги виждате, маскирани като българи съветски другари. Защото вече 75 години се „борите” и се храните от българския „фашизъм”.
Творецът на катастрофата в България се нарича БКП, преименувана в БСП. Извършителите са ДС, нейна специализирана служба, разпростряла пипалата си навсякъде, но като партия концентрирана изключително в ДПС, БСП, „Атака”, АБВ, МВРО и частично в ГЕРБ.
Стратезите на планираното унищожение на България бяха БКП, ДС и А. Луканов (леки му сърп и чук). Партията и нейният чекистки юмрук мобилизираха „строителите”, които откраднха парите на населението, създадоха групировките, унищожиха икономиката, провалиха всякакъв проект и мисъл за демокрация. 
Създадоха си конституция, която им позволява да не я спазват и в която са заложени множество мини, пречещи на евентуалното демократично развитие на страната. 
Парите на „Кой?” и на тям подобните са парите на държавата. Нашите пари. Националното богатство бе в техни ръце и те си го разпределиха с единствената цел да докарат населението до крайна бедност, за да го държат в икономическа зависимост, да реставрират безумния си комунизъм, да лишат България от възможността да се развива и отново да я привържат към талигата на рашистка Путландия.
Разединението, лъжите, клеветите и перманентните „Соболеви” акции са арсеналът за реализация на унищожителния им план. Злото, което погубва България, се нарича комунизъм, преименуван в социализъм, който в момента мутира като Путинов слугинаж. 

https://faktor.bg/bg/articles/novini-balgariya-zloto-koeto-pogubva-balga...