Ивановците не помнещи доброто ( Колко пъти САЩ са спасявали Русия)

 

"Бог създаде руския народ за да покаже на другите народи как не трябва да се живее" - П.Я.Чаадаев, руски философ, публицист (1794 - 1856 )