Измериха градуса на гражданското участие в Бургас

Въпросът активно ли е гражданското общество в Община Бургас намира положителен отговор в началото на 2021 г. 

 

Активни в социалните мрежи, на улиците миналото лято, настояващи да се върне публичната собственост на пътя в Росенец, за спасяване на градските дървета и пространства,  изглежда бургазлии са станали като цяло по-реактивни на случващото се на тяхната улица, в техния град и в страната. За повишена гражданска активност свидетелства измереният наскоро Индекс на гражданското участие в Община Бургас. Сега той отбелязва 3,39 в сравнение с 2,59 за 2016 г., когато беше изследван за първи път (по скала от 1 до 6, където 6 е максимумът).

 

Методът на индекса е разработен от Форум "Гражданско участие" и включва провеждане на фокус-група от граждани, представители на неправителствени организации, бизнес, културни институции и местни власти. Членовете на фокус-групата в Бургас коментираха гражданското включване в местните политики в три аспекта: доколко е благоприятна институционалната среда, доколко гражданите и НПО са инициативни и какъв е ефектът от гражданското участие. Точно в последния компонент относно ефекта, фокус групата в Бургас даде доста по-високи оценки отколкото при предишното мерене (3,32 срещу 1,63 преди), на което се дължи дръпването на комплексния индекс нагоре.  Мнението, че нещо се променя или по-скоро очакването за промяна явно натежа над изстраданата позиция "нищо не можем да направим, нищо не можем да променим".

 

Препоръките, с които завършва изследването са: към ОбС и администрацията - за подобряване на процедурите за обществени обсъждания и консултации, приемане на наредба за обществени консултации, повишена отчетност при разпределението на публични ресурси към НПО, обвързване на подпомагането на гражданския сектор с общинските приоритети, а към НПО - за повече публичност и солидарна подкрепа помежду им. Критични изводи и препоръки се съдържат в Доклада за индекса на гражданското участие в Община Бургас 2021, изготвен от д-р Даниела Божинова, политолог.

 

Индексът е стартова дейност по проект "Граждански мониторинг за прозрачно управление", който започват да изпълняват в Бургас и Русе Форум Гражданско Участие - София, Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива - Бургас и Сдружение "Европейски пространства 21" - Русе с подкрепата на Фондация "Америка за България".  В момента в Бургас се сформира Граждански екип за наблюдение от активни граждани, които през следващите месеци  ще извършат мониторинг на избрани политики и проекти, изпълнявани от Община Бургас.

 

Инициатива БГ /БСНГИ. За контакти и повече информация: [email protected].