Има ли лапачи от „безплатното“ саниране в Бургас ?

колаж : Свободен човек

Как санирането на един панелен блок със 136 самостоятелни обекта струва с 1 033 968,15 лева повече от друг бургаски блок със 157 самостоятелни обекта и при това е по-нов с 8 години или шменти – капели по бургаски и шум на пари ...

 

Да сравним поръчките за саниране на два панелни блока в Бургас – бл.70 в жк „Славейков“ и злополучния бл.9 в жк Изгрев.

 

Обществена поръчка с възложител община Бургас - 00797-2015-0075

 

Жилищната сграда с административен адрес ж.к. „Славейков“ бл. № 70 е проектирана след 1980 г., а строежът е извършен през 1988 г. Сградата е с идентификатор 07079.602.63.1 по Кадастралната карта на гр.Бургас,състояща се от 6 бр. входове и 136 бр. Са мостоятелни обекти-апартаменти. Жилищната сграда се състои от четири тела (всяко тяло представлявя една типова жилищна секция), на 8 надземни етажа и един полуподдземен — сутерен. Вид на строителната система — панел. Цокълът на сградате е покрит с пласт мита мазилка. През годините голяма част от терасите на сградата са усвоени. Покривът на сградата е с инсталационен неизползваем етаж, като над стълбищните клетки има обособени помещения за машинно на асансьорите и изход към покрива.

 

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

3 286 824.15 BGN

 

Обществена поръчка с възложител община Бургас - 00797-2016-0025

 

Заглавие на обособената позиция „СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР.БУРГАС Ж.К. „ИЗГРЕВ“ БЛ.9

1)

Кратко описание

Жилищната сграда е с идентификатор 07079.501.9.1 по КК на гр.Бургас. Многофамилната жилищна сграда се състои от 8 (осем) входа с по 8 (осем) жилищни етажа.Общия брой на самостоятелните обекти е 157. Строежът на сградата е завършен през 1980г. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“. Индикативната (прогнозна) стойност е 2 252 856,00 лв. /два милиона двеста петдесет и две хиляди и осемстотин петдест и шест лева и нула стотинки/ без ДДС, от които съответно 121 776,00 лв без ДДС за проектиране и авторски надзор и 2 131 080,00 лв без ДДС за изпълнение на СМР.

 

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

2 252 856 BGN

 

Ако си мислите, че това е корупция (кражба ), то в община Бургас такава -НЯМА ?!

Имаме си кмет с най-честните очи и доказан авторитет в ГЕРБ, а там няма корупция, тук-там някой спонсор убит или в затвора и някой тон суджук ...

колаж: "Под лупа"

Явно калпави чиновници или грешка, а е човешко да се греши, пък било то и с повече от милион и то само при сравнението на два панелни блока, а били завършени вече над 100 подобни и ако грешките са верни то около 50 милиона грешки е допустимо да има, нали ????

 

Да живее „безплатното“ саниране стоплило бургазлии и джобовете на някои човеци – чиновници или „строители“ ! Ние потомците на Спартак (по Доналд Туск ) вървим смело към Балкански райх, а за това трябва сила, гръб и пари ...

 

Под лупа“