Какво да направим, ако ни принуждават да се ваксинираме?

 
Адвокат Кирил Петров :
"Какво да направим, ако ни принуждават да се ваксинираме? В никакъв случай не отказваме ваксинацията, а просто изискваме следните документи: - Сертификат за качество на продукта. - Информация за производителя на лекарството. - Документи с лицензите на производителя на лекарството: а) извлечение от Единния държавен регистър за юридическите лица. б) документи за допуск и акредитация на дружеството. в) действащи лицензи на компанията. - Сертификати за изпитания на препарата. - Странични ефекти на препарата. - Застраховка и нейния размер ако изникнат нежелани последствия. - Документи на лицето, което ваксинира: а) обучение б) атестация в) допускане до работата д) медицинска книжка в) удостоверение за отсъствие на COVID19 След предоставяне на ВСИЧКИ документи, трябва да вземем 1 образец от лекарството за анализ срещу подпис, след което да го изпратим за химически анализ в лабораторията. След това задължително трябва да вземем писмено заявление, че нищо няма да ни се случи след инжекцията. След като всичко ни бъде предоставено можем да заявим, че отказваме вакцинацията, тъй като виждаме риск за своето здраве!"
Galia Angelova
 
Фейсбук