Как се извърши национализацията в България - разказва Петко Кунин

Автор: Михаил Михайлов

Документален запис на Петко Кунин, член на Политбюро, завеждащ стопанския отдел на ЦК на БКП и министър на индустрията през 1947г., който разказва от първо лице как е подготвена и извършена национализацията. На 23 декември 1947 г. рано сутринта специално подготвени кадри за бъдещото управление на предприятията за национализиране и милиционерски части блокират достъпа на собствениците до архива, касата и управлението. Създаденият Закон за национализацията на частни индустриални и минни предприятия за провеждането на този акт е приет от Шестото Велико Народно събрание същия ден по-късно в 10 часа. В 11 часа собствениците са изгонени от собствените предприятия, иззети са всички техни документи, ключовете на фабриките и са назначени коменданти, които да охраняват вече държавните фабрики. Пълното прилагане на закона обхваща период от две години и около 7 хиляди предприятия, главно малки и средни по размер.

http://glasove.com/categories/skandalyt/news/kak-se-izvyrshi-nacionaliza...

Как се извърши национализацията в България - разказва Петко Кунин