Как се определят и променят лихвите на банките у нас?

Как се определят и променят лихвите на банките у нас?  Как се определят и променят лихвите на банките у нас?  Организацията "Активни потребители" разшифрова на разбираем език общите условия на финансовите институции.

Всяка банка има своя политика за начина и условията за промяна на лихвения процент при вече договорени кредити. Тази политика се регулира от закон, който в България е доста либерален за банките и не така щадящ за потребителите. Законодателството у нас позволява на банките сами, едностранно, при вече договорен кредит да променят лихвата.  

„В развитите страни никой не си помисля за подобна формула, при нас този номер мина. Българският законодател можеше да преустанови тази практика, но в дефиницията за референтен лихвен процент продължава да седи условието „междубанков лихвен процент” или друга формула, определена от банката, която трябва да бъде публикувана на интернет страницата й. Мисля, че няма голямо значение за кокошката дали ще й отрежете главата с трион или с брадва”, коментира Богомил Николов от асоциацията.

В развитите страни условията за промяна на лихвата са обвързани с обективни фактори като междубанкови лихвени проценти, инфлация и други реални условия, които не могат да бъдат повлияни от нито една от страните - банка или клиент, а само от пазара.

Организацията „Активни потребители" е направила проучване на типовите договори за кредити на почти всички банки у нас. Активни потребители са анализирали онези дребни точки и подточки в договорите за кредит, които повечето потребители не четат и не разбират.

От 19 банки, чиито условия са анализирани, имало само две, които са използвали класическия почтен способ за определяна на плаващата лихва: "Независим индикатор + фиксирана надбавка".

„Имаме всичко на всичко две банки, които аз бих ги нарекъл наивни в тази ситуация, които все още определят лихвите си на базата на обективен критерии. Останалите по една или друга причина съдържат чисто субективен компонент, определя се изцяло от тях. Тоест банката определя чрез някаква формула или според собствени усмотрения. Има и такива крайности, при които просто се решава: От първо число лихвата ще бъде толкова. Тоест аз като потребител съм изцяло в техните ръце.  Това, което се случва в българската практика, за мен е много опасно. Най-малкото, защото създава прецедент в световното банкиране. Идете и намерете една швейцарска банка, която определя лихвите си по подобен начин. Намерете една такава, след което аз няма да кажа нищо. Ще замълча”, призова Николов.

Резултат от голямото раздаване на кредити в България от годините преди кризата са около 20 % необслужвани кредити към днешна дата. Кредитирането на хора, които не са се оказали благонадеждни, се плаща от добросъвестните платци.

„Тя ме е закрепостила за 30 години и в случай, че не й достигат пари, ще обяви по-големи средства по депозита и ще вдигне и моята лихва. Тоест нейното пазарно поведение при привличането на средства е силно променено. А проблемът от наша гледна точка като потребители е, че ние се превръщаме в едни модерни роби на кредитните институции. Потребителят е оставен единствено на милостта и благоволението на банкера, който да му определи лихвата, да си определи собствената печалба такава, каквато му е изгодна, такава, каквато има нужда. Защото аз имам договор за 30 години и няма къде да избягам”, каза Николов.

btv.bg