Как ще се развиват крупните енергийни проекти

https://www.youtube.com/watch?v=RoX-2i_Hp5Y&feature=share&fbclid=IwAR2iFqQFyJAw6z-SEGEbMWv2kK1O3QD9LcIdu4lVU4xbrgtU1O--mCq85HM