Кандидати за "народни" избраници агенти на ДС

Ченгетата от комунистическата ДС - плътно в основата на всяка партия и коалиция (без Демократична България)
31 г. след краха на комунистическата диктатура
А ние си мислим, че ще правим ИЗБОРи....
#ЛУСТРАЦИЯ ЗАВИНАГИ!
 

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Георги Дражев Атанасов

Дата на раждане

11.05.1959 г.

Място на раждане

гр. Димитровград

Вербувал го служител

ст. лейт. Любомир Ненков Димов на 27.11.1989 г., регистриран на 30.11.1989 г.

Ръководил го служител

ст. лейт. Любомир Ненков Димов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР – Бургас – ДС, отделение транспортно 03

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Иванов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А – 1246 (Бс); доклад на МВР рег. №  RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 17 МИР – Пловдив-област, издигнат от ПП „Възраждане на Отечеството“

 

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Кольо Петков Парамов

Дата на раждане

02.08.1954 г.

Място на раждане

гр. Стара Загора

Вербувал го служител

Вербуван на 12.06.1979 г.; възстановен от о. р. Валери Александров Груев на 06.09.1984 г., регистриран на 05.11.1984 г.

Ръководил го служител

о. р. Валери Александров Груев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление "Гранични войски"-разузнавателен отдел-4 граничен отряд

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

резидент

Псевдоними

Яков

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1200 (Ст.З.); протокол № 34/ 20.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3243 (Ст.З.).

Снемане от действащия оперативен отчет

1986 г.

Кандидат за народен представител в 23 МИР – София и в 29 МИР - Хасково, издигнат от КП „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“

 

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Красимир Дончев Каракачанов

Дата на раждане

29.03.1965 г.

Място на раждане

гр. Русе

Вербувал го служител

о. р. Новак Георгиев Новев на 11.05.1989 г., регистриран на 16.05.1989 г.

Ръководил го служител

о. р. Новак Георгиев Новев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Шесто управление-ДС, 03, 03

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

агент

Псевдоними

Иван

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-36244

Снемане от действащия оперативен отчет

 

 

Кандидат за народен представител в 3 МИР – Варна и в 15 МИР – Плевен, издигнат от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

 

Обявява установената и обявена с решение № 143/ 16.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Николай Стефанов Радулов

Дата на раждане

13.01.1956 г.

Място на раждане

гр. София

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

СГУ на МВР-ДС

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 984/ 24.12.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач.

Притежавал е служебна карта по ДС № 16857/81 г.

Кандидат за народен представител в 24 МИР – София, издигнат от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

 

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Рамадан Байрам Аталай

Дата на раждане

12.04.1957 г.

Място на раждане

с. Мъдрево, обл. Разград

Вербувал го служител

о. р. Николай Николов Тодоров на 30.11.1982 г., регистриран на 09.12.1982 г.

Ръководил го служител

о. р. Николай Николов Тодоров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

СГУ-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Агент

Псевдоними

Вергил

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. бланка; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-33918 МФ

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Кандидат за народен представител в 17 МИР – Пловдив - област, издигнат от ПП  „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

 

 

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Румен Василев Гечев

Дата на раждане

04.10.1956 г.

Място на раждане

гр. Червен бряг

Вербувал го служител

Ст. лейт. А. Василев на 20.04.1987 г.

Ръководил го служител

Ст. лейт. А. Василев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Първо главно управление-ДС, отдел 10

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Секретен сътрудник

Псевдоними

Економов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 7015.

Снемане от действащия оперативен отчет

1991 г.

Кандидат за народен представител в 15 МИР – Плевен, издигнат от КП "БСП за БЪЛГАРИЯ"

 

Обявява установената и обявена с решение № 2-414/ 15.10.2014 г. – чл. 28 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена

Рушен Мехмед Риза

Дата на раждане

01.08.1968 г.

Място на раждане

с. Николаевка, обл. Варна

Вербувал го служител

кап. Иван Николов Ангелов на 23.06.1986 г., регистриран на 02.07.1986 г.

Ръководил го служител

кап. Иван Николов Ангелов о. р. Иван Георгиев Василев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Варна-ДС-VI-I; ДС, управление III; управление IV-V-III; ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление IV

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Петър

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1056 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-2245 (Вн)-33 листа.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Кандидат за народен представител в 11 МИР – Ловеч, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

 

БСП има най-много кандидати от Държавна сигурност. Следват ДПС и ВМРО.

https://www.comdos.bg/…/2-1931-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0…

Фейсбук

Заглавие и снимки на "Под лупа"