#КапитанАндреево е кривият макарон през който България ще гледа към Шенген

 
Таки-Маки-Брюксел: "Капитан Андреево не отговаря на минималните изискванията за контролно пропусквателни точки (пунктове) за стоки и животни. Поради значителните структурни, процедурни и оперативни несъответствия, българските власти не могат да осигурят прилагнето на европейско законодателство по контрол на товарите влизащи в ЕС през Капитан Андреево."
- документ на Европейската комисия!
#КапитанАндреево е кривият макарон през който България ще гледа към Шенген