КГБ учил ДС как да следи туристите в чужбина

Съветски туристи на палубата на кораб, плаващ по река Дунав. КГБ зорко е следяло кого да пусне в чужбина, включително и по линия на туризма, за да ограничи бягствата на Запад, а опитът си го е предавал на своите сателити – репресивните служби от съветския блок | Фотограф: Яков Берлинер ,РИА Новости.

https://desebg.com/2011-01-13-09-25-08/4806-2021-06-28-11-30-22

Написано от Христо Христов

 

Държавна сигурност е ползвала опита и съветите на съветския КГБ за следене и разработка на своите туристи в чужбина.

Това става ясно от документ на Държавна сигурност, който desebg.com публикува онлайн.

Той представлява секретна справка за организацията на контраразузнавателната работа на органите на КГБ по линия на краткосрочните излизания на съветски граждани в капиталистическите страни.

Документът е на КГБ и е от 1969 г. В него е посочено, че, за да „не допусне излизане зад граница на лица, таящи в мислите си престъпни намерения, а така също политически незрели и морално неустойчиви съветски граждани“ КГБ извършва специална проверка.

Към обстоятелствата, които служат като основа за изучаването са включени следните показатели: срещи с чужденци, връзки с разработвани лица; кореспонденция с граждани от капиталистически страни; роднина или други връзки в чужбина; даване на противоречиви сведения в анкета; честа смяна на местоработата и местоживеенето; сведения, показващи намерения за измяна.

Важно значение за провеждането на проверката за КГБ е имало „постоянния делови контакт“, които репресивният апарат на КПСС е имал с партийните, профсъюзните и обществени организации.

В справката подробно е разгледана работата на оперативния работник по тази линия зад граница. Доброто прикритие е определено като ключов фактор.

Една от ефективните мерки, които КГБ посочва за предотвратяване на измяна на съветски граждани е предсрочното им отзоваване в СССР.

Документът е включен в сборника „Държавна сигурност и туризмът”, издание на Комисията по досиетата, 2014 г.

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt