Кирил Петков продал дружество с близо 2 млн. печалба и имоти край София за… 4500 лв. на ръка

https://breaking.bg/novini/kiril-petkov-prodal-druzhestvo-s-blizo-2-mln-...

Сумата е очевидно многократно занижена в сравнение с пазарната цена

Шокиращи данни за системно извършване на финансови, данъчни и други нарушения от Кирил Петков – служебен министър на икономиката, разкриха източници на Tribune.bg.

До 5 май 2021 г., когато става министър в кабинета на Румен Радев, Петков е собственик на 90% от дяловете на „ВЕРИТА ООД“ (ЕИК 175350802), което от своя страна е съдружник с 50% дялово участие в „МАЙКЪЛ КИРИЛ“ ООД. Двете дружества притежават апетитни материални активи.

Сред притежанията на фирмите са поземлени имоти в местността Враждебна на бул. „Ботевградско шосе“ (непосредствено до летище София) и 700 кв.м., находящи се в кв. Враждебна, местност Богровски песоци (непосредсвено преди „Джъмбо Плаза“).

Според последния годишен финансов отчет на „МАЙКЪЛ КИРИЛ“ ООД в Търговския регистър за 2019 г. дружеството е реализирало приходи в размер на 1 876 000 лева, и двете дружества нямат никакви загуби, нито заеми. Въпреки имотите и печалбата за милиони, преди да стане министър Петков продава всичко за… 4500 лева на ръка. Тази сума е очевидно многократно занижена в сравнение с пазарната цена.

Дори да се подходи от гледната точка – дяловете са негови, може да ги продаде за каквато прецени сума, остава въпросът, че по този начин е ощетен фискът.

След извършен преглед на информацията, достъпна в публичните регистри, се пораждат съмнения и за други нарушения на данъчното законодателство, извършени от дружества, които Кирил Петков ръководи пряко, пише Tribune.bg.

Към края на финансовата 2013 г. например дружеството „ВЕРИТА“ ООД е обявило налични парични средства както следва: касови наличности в лева – 21 000 лева и още 136 000 левова равностойност в друга валута. Значителният размер на касовите наличности буди съмнение спазен ли е Законът за ограничение на разплащанията в брой при получаване на паричните средства и последващото им разходване, както и поради каква причина дружеството е съхранявало тези средства на каса, вместо да използва услугите на българските банки.

От отчета за предходната 2012 г. е видно, че противно на всякаква бизнес логика са реализирани разходи, абсолютно равни по размер на приходите за същата година, както и че за същата финансова година през дружеството не са преминали парични потоци, свързани с реализираните приходи и разходи. Подобни числа традиционно пораждат съмнения извършвани ли са счетоводни манипулации с цел избягване на данъчно облагане.

През годините Петков е учредил и дружества, които съгласно публикуваните счетоводни отчети не генерират никакви приходи. Пример за такова дружество е „СКИНОА“ ООД (ЕИК 202966025), учредено през 2014 г. От учредяването си до момента дружеството реализира единствено счетоводни загуби и не прави никакви плащания към републиканския бюджет.

Междувременно някои от дружествата, които Петков е управлявал, нарушават Закона за счетоводството, като не публикуват годишни финансови отчети в Търговския регистър в годините, в които дружествата реализират печалби. Именно такъв е случаят и с „ВЕРИТА“ ООД, което дружество системно не публикува финансовите си отчети, като това от своя страна допълнително поражда съмнение за укриване на извършени данъчни злоупотреби.