Кое доведе до провала на комунистическата система и защо станахме „бедните роднини на запада“? Част 1

Голяма част от българите продължават да не осъзнава причината за присъствието на комунистите в нашия живот и в управлението на държавата ни след 1989 г.

Пък и писанията на неолибералните американски политици - Збигнев Бжежински и Джозуеф Стиглиц( първият пишещ се за „десен“, известен като дясната ръка на Рейгън и пряк участник в провала на СССР и комунистическата система и вторият пишещ се за „ ляв“, бивш съветник на бившия ни комунистически президент Георги Първанов и един от създаделите след 1989 г. на новия неолиберален политически елит на България), изхождащи единствено от американския начин на мислене и трактовка на политическите процеси в духа на американската политика и интереси, изопачават истината.

Преди 1989 г. ние живяхме в системата на комунистите, която не признаваше други убеждения освен своята марксистко - ленинска идеология за строителство на социализма и преследваше всички инакомислещи. Многопартийността с разнообразието на идеи и свободата на словото, оставащи главни елементи на демокрацията, беше унищожена в бившата комунистическа система, на нейно място в държавата имаше само една партия - комунистическата обхванала като октопод цялата държава и едно мислене - на нейната идеология.
Всички трябваше да следват нейната идеология и политическа линия спускана с директиви отгоре, решавана от тесен политически елит на Партията, събран в Политбюро на ЦК, който поради липса на действащи демократични принципи и институции колеше и бесеше в държавата, а членската маса беше задължена безропотно да я приеме и да гласува за спусканите от горе ръководители.

Известната книга на Збигнев Бжежински „Големият провал“, мътеща главите на българите и скриваща истината за провала на СССР и комунистическата система.До 1989 г. 9 милионна България имаше над 1 милион членове на БКП. В партията влизаше цвета и мозъка на нацията ни, защото трябваше да бъдеш член на БКП, за да можеш да си намериш добра работа с предимство, а ученът да реализира научните си разработки. Всеки учен, излизащ от страната, за да участва в научни семинари с обмен на информация и научни разработки извън граница, беше задължен да стане "сътрудник на ДС", така се градеше науката у нас.
Класово-партийният подход в бившата комунистическа система нанесе неизчислими поражения в морала на хората, поквари ги. Всички се юрнаха да стават партийни членове, като само 5 процента имаха реално достъп до управлението, но и те зависеха от взетите решения на по-големия брат в Москва – КПСС имаща „водеща и мъдра роля“ сред останалите комунистически партии в системата. Всички останали комунистически партии в бившата комунистическа система, макар и управляващи държавата бяха сателити на КПСС и решенията им се спускаха от Москва.
А партията с изпипаните си идеологически методи масово промиваше съзнанието на хората от първите стъпки на човека- чавдарче, пионерче, комсомолче...комунистче.

Тук ще отворя една скоба като добавя, че от края на 50-те години двете части на Европа строят социализма на Маркс, западът под форма на „социална държава“, изтокът го наричаше“социализъм“.
На запад социализма се строеше от социалистите с демокрация, правова държава и пазарни отношение в икономиката, а на изток се строеше от източните комунисти без демокрация, правова държава и без пазарни отношения в икономиката.
Западът строеше социалната си държава по теориите на английския ляв икономист Джон Мейнард Кейнс за „държавен социализиран капитализъм“ с пазарна  икономика, многопартийност и пълна свобода на словото, изтокът строеше социализма си по теориите на Ленин и Сталин за планова икономика спуската  от ръководството на единствената и управляваща партия в държавата- комунистическата, без пазарна икономика, никаква свобода на словото в обществото т.е без демокрация и продукта на демокрацията- правова държава.
Между изтока и запада се водеше съревнование.

Още края на 70-те и началото на 80-те години комунистическата система започна да губи съревнованието със запада по строителството на социализма и да се срутва под тежестта на собствените си грешки. Икономиката забоксува и изпадна в хронични икономически кризи. Макар да се произвеждаше магазините бяха празни, липсваха елементарни хранителни продукти от първа необходимост, тях можеше да купиш само в магазините продаващи със западна валута наречени "Кореком", въведоха режим на тока,  в 1984 г имахме само по 4 часа ток на ден, в обществото настана критично отношение към ръководството Партията, бяхме пред прага на вътрешна война.
Но ако ръководството на БКП признаеше грешките си пред народа си, това щеше да бъда краят на Партията, а те-ръководителите и щяха да загубят властта си.

За да предотврати избухване на вътрешна война, да запази властта си и да остане на власт, последният елит на КПСС реши тайно народа си да смени системата си „социализъм“ с друга напълно антиподна на социализма система- на „неолибералния олигархичен капитализъм" в американския му вариант. Това разказвам в материала си "Как глобализацията превърна комунистите от борци срещу капитализма в едри капиталисти"

Смяната стана по специален план на Роналд Рейгън, при който "либералната" държава на САЩ бе преобразувана в „неолиберална“ като към нея се добави ГЛОБАЛНИЯ ПАЗАР(свободния пазар) и неолиберализмът бе издигнат с политически акт в позицията на държавна идеология на САЩ.
Това не стана случайно.

Неолибералният капитализъм е последната форма на капитализма обвил света от 35 години. Той коренно се различава от всички предишни капиталистически форми, обяснено от мен в материала ми "Капитализъм и социализъм. Неолиберализмът направи Маркс неактуален. Търси се новия Маркс" , където правя сравнение между неолиберализма и индустриалния капитализъм, чийто формула Маркс намери в епохалния си труд „Капитала“.
Но главното, което различава неолиберализма от всички предишни капиталистически форми е глобалния пазар, стихийно движещ капитала без правила и национални рамки и издигащ капитала в позицията на наднационален.

Глобалният пазар работи за по силната икономика, като по-силната икономика дърпа капиталите на по-слабата икономика в своите банки.
По времето на Рейгън САЩ беше най-силната икономика в света.
Рейгън пръв прозря ползата  от глобалния пазар за САЩ, в началото на 80-те години още с идването си на власт издигна неолиберализма в положение на държавна идеология на САЩ и отвори вратите на САЩ към глобалния свят и това автоматично насочи ресурсите на света към банките на САЩ.
С помощта на глобалния пазар банките на САЩ се добраха до парите на останалия свят, включително и до парите и националните богатства на най богатата страна в света Русия и започнаха да живеят на гърба на останалия свят. Така Рейгън направи американските банки- световни банки №1, които започнаха да налагат „нов световен ред“ и без видимо физическо присъствие в страните, без да си мръднат пръста и без да инвестират никъде навън, да обогатява по този начин своите банки и държавна хазна на САЩ за сметка на парите и ресурсите на останалия свят.

Край на част 1

http://www.ideyazabulgaria.org/autors/doraapostolova/5116-5116