Кое доведе до провала на комунистическата система и защо станахме „бедните роднини на запада“? Част 3

Продължение от част 2

От редиците на последния елит на БКП около Луканов, който продължи да държи властта в новата неолиберална система, излязоха крупните капиталисти - олигарси- всички поставени лица на последния елит на БКП, който използва властта си да извърши приватизация на голямата държавна собственост по правилата на плана „Ран Ът“.

Комунистите признаваха единствено своята идеология за построяване на социализма и отричаха западноевропейския социализъм строен от социалистите в т.н. "социална държава", наричаха го "загниващ капитализъм", "буржоазен“ .
Парадоксалното е , че точно западния социализъм остана и се запази до сега в най-развитите европейски социални държави от северна и средна Европа, докато източния социализъм не успя да се изгради, а социалните блага строени по негово време, след 1989 г., бяха разграбени и унищожени от децата на тези, които ги строиха.

Комунистите не смениха само вида на собствеността, а смениха цялата обществена система на социализма с нова обществена система на неолибералния капитализъм в американския му вариант.
Сега като гледаш Русия, България и останалите страни от бившия комунистически лагер, виждаш от пръв поглед, че те са пълни обществени копия на САЩ, с еднакъв икономически, политически и социален модел.
Икономиката на САЩ е 100% частна. Нашата икономика сега 2019 г е също почти 100 % частна .
Американската държава се управлява от едрия олигархичен капитал в ръцете на големи частни корпорации. У нас ( и в Русия) на мястото на корпорациите се намират еднолични олигарси - всички произлезли от последния елит на БКП( и КПСС).
Политическият модел на САЩ са корпоративни партии управлявани от едри олигархични корпорации. У нас всички партии като почнеш от БСП и свършиш до ГЕРБ са корпоративни партии, собственост на олигарси.
Социалният ни модел е почти еднакъв с този на САЩ- образованието и здравеопазването ни стана платено, социалните услуги за пенсионери, инвалиди, деца бяха тотално унищожени или станаха платени. В САЩ 43% бедни американци нямат пари да си платят здравната застраховка. У нас също 45% български граждани нямат пари да си платят здравната застраховка.
Сега българинът е безработен, без социална защита, пенсиите и заплатите му са най ниските в Европа, жизнения му стандарт е под социалния минимум и прага на бедността.

Поради липса на труд, работни места и ниския жизнен стандарт в последните 30 години страната са напуснали над 4 милиона български граждани превърнати по неволя в емиграция, което прави половината от населението. Това е безвъзвратно унищожен човешки ресурс, което подлага под угроза съществуването на българската нация и държава.
Другата причина за разграбването на икономиката от партиите се крие в съзнанието на комунистите. Комунистите в старата си система грешно строяха социализма си - без пазарни отношения в икономиката и без разбиране за пазарна икономика, унищожен бе малкия и среден частен производител и предприемаческия дух , без демокрация и правова държава.
Същите продължиха да управляват и сред 1989 г, този път добавили към политическата си власт нова - икономическа власт, превърнали се за 1 нощ в крупни капиталисти с пладнешки грабеж на държавна собственост и ограбване на другите от обществото.

Поради липса на правова държава да съблюдава изпълнението на приетия при правителството на Костов-СДС т.н. закон за следприватизационен контрол, по този начин бе унищожена българската икономика.
Но тъй като управляващите партиите комунисти останаха със старото си съзнание без разбиране за пазарна икономика и без знания за управление на икономиката и бизнеса в условията на пазарно стопанство, вместо да развият икономиката, те препрочетоха да я продадат  и уникожат.

Велможите от последния елит на БКП и техните слуги, затрабили държавна икономика за 1 лев, не я развиха в пазарна, защото не знаеха как да го направят, нямаха познания за това, за това предпочетоха още следващия ден да препродадат предприятието за 100 пъти по висока цена, изгонят персонала навън, приберат парите в джоба си и изчезнат от страната, купят вили по крайбрежието на Миями и се излежават сега там.
Така унищожиха българската икономика и оставиха милиони българи безработни, без работа и социална защита, за това през прехода починаха над 1,5 милион българи, ненавършили 60 години, кой от притеснение, инфаркт инсулт...Малко българи осъзнават, че през прехода управляващите партии извършиха над българския народ най-големия геноцид в най-новата история на Европа.

Такова заграбване на държавна собственост, западноевропейската правова държава никога не би допуснала. Но ние го допуснахме, защото нямахме правова държава.

Класово партийният подход в бившата комунистическа система беше тотално разложил обществото и унищожил морала му, а липсата на демокрация, фалшификацията на изборите в Политбюро и отказа на демократичен вот, бетонираше комунистическия елит, направи неговата власт пожизнена, той се назначаваше, а не избираше от народа, което се използва по късно от последния елит на БКП да заграби голямата държавна собственост и да я предаде „по наследство“ на децата си.
Партиите използвали властта си да заграбят държавната икономика на социализма, със своите новосъздадени олигарси завзеха и ключовите позиции в икономиката и си поделиха както икономиката на страната, така и финансовата система- банките.
Сега 36-те олигарси на БСП, СДС и НДСВ владеят цялата икономика на страната, олигархът на ГЕРБ "двойката ББ и ЦБ" владее цялата финансова система-банките и парите на данъкоплатците, а олигархът на ДПС- Пеевски владее съзнанието на обществото- неговите медии.

Комунистите в управляващите партии продължиха със старите навици на БКП да заграбват медиите и ги правят партийни, да политизирват съдебната система и другите власти, да спират развитието на демокрацията и изграждане на правова държава.

Още един важен факт. Липсата на пазарни отношения в старата комунистическа система и заменянето им с планова икономика спусната отгоре, доведе до забавени темпове на строителството на социализма в източната комунистическа система, сравнено със западна Европа където социализма се строеше с пазарни отношения в икономиката и правова държава, ликвидираща корупцията по всички нива.
Това предопредели провала на комунистите в построяването на социализма и загубата на построените социални блага.
Когато 1989 г комунистическите режими паднаха и обществата прогледнаха за демокрация, изтокът се видя с няколко пъти по ниско развити икономики и по-нисък жизнен стандарт от запада.
Точно тогава комунистическият елит внесе у нас новата неолиберална система с нейния глобален пазар движещ капитала без правила и национални рамки и дърпащ парите и националните богатства на по слабата икономика в банките на по силната икономика.

Също тогава в западна Европа през Англия навлезе от САЩ неолибералния капитализъм и целия свят и всички европейски държави отвориха вратите си към глобалния свят. За това 1989 г, когато новите престъпни и дълбоко корумпирани източни посткомунистически елити започнаха да раздържавяват държавната собственост на социализма и да изнасят капиталите си навън, по силните западни икономики привлякоха парите на по-слабите източни икономики и така направиха източна Европа “бедната роднина на запада“.
Сега нашите работници слугуват на западна Европа за по високо заплащане, пълнят нейните хазни, като държат българската празна, а жените ни проституират на запад за парче хляб.
За това жалко положение на България  сега е виновен не Запада, не народа ни, а единствено управляващия ни посткомунистически елит, който без да ни пита смени прогресивната система „социализъм“ направила западняците богати, с ретроградната и реакционна система на американския неолиберализъм и с него отвори вратите на България не само към глобалния свят, а предимно за навлизането на руската и турска олигархии, да заграбват българската икономика, експлоатират българския народ, изнасят парите му в американски банки облагодетелстващи така американската финансова олигархияи да държат българския народ с най-ниския жизнен стандарт в Европа.

Автор: Дора Апостолова

http://www.ideyazabulgaria.org/autors/doraapostolova/5116-5116