Кой сгази "екологично" законите в РИОСВ-Бургас

Stoyan Grozev

 

Назначава се нов директор на РИОСВ Бургас БЕЗ КОНКУРС!!!
Детелина Иванова е новия директор, която досега беше началник на отдел "Биологично разнообразие и защитени територии". Това е в нарушение на ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ в който чл. 4 (2) гласи - "Директорите на РИОСВ се назначават след проведен конкурс по реда на Кодекса на труда и се освобождават от длъжност от министъра на околната среда и водите." Нима министъра не го знае?
За всички нарушения предизвикали протести във връзка със строителството по Южното Черноморие не е ли носила вина и въпросната госпожа, след като до момента е била началник на отдел "Биологично разнообразие и защитени територии"? Трябва ни реална промяна в управлението на РИОСВ Бургас, а не имитация на такава. 

Фейсбук

П.П. След позвъняването в РИОСВ-Бургас на два от телефоните 056 813 202 и 056 813 205 днес следобед с въпрос дали Детелина Иванова е минала през определения конкурс от ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ по чл. 4 (2) ми бе отговорено, че "не мога да Ви дам такава информация... Позвънете в "Човешки ресурси"... Там нямаше никой или ... Дали някой не е пренебрегнал законовия ред и е назначил евентуалната личност, която е свързана с "къщата за птички" в Алепу и други кахъри ?!

"Под лупа"