Колкото по- тежки са последиците от кризата - безработица, фалити, толкова повече помощи.А от тях може да се краде, нали?

Румяна Ченалова

 

COVID 19 е непознат.Предприетите от различни държави мерки не са конкретни, а по- скоро принципни и чисто теоретични.Ползват се различни подходи и резултатите , съответно изводите ще дойдат по- късно.
Това, което се случва обаче неминуемо води до тежка икономическа криза, която за България- най- бедната държава в Европа ще е съдбоносна.

Правителството на ГЕРБ постигна през годините най- мрачните класации - най- бедни, в демографска криза -първи по смъртност, последни по раждания, с най- ниски доходи, с най- много онкоболни, сърдечно болни, с най- ниски пенсии, най- корумпираната държава в Европа, с най- много осъждания за нарушаване правата на човека.
Как тогава да вярваме в способността за справяне с кризата?!

Мерките се увеличават, стават по - строги, увеличава се срока за социална изолация, обилно гарнирано със системно внушаване на страх по един меко казано садистично- просташки начин.
В същото време данните за броя на заразените и починали са сравнително добри.
Или - колкото по - добри резултати, толкова по- строги мерки, и то без да са налице научно обосновани прогнози за развитието на епидемията.
Това очевидно противоречие има своята логика.
За справянето с кризата ЕС отпуска пари, които обаче зависят от конкретната ситуация.Колкото по- тежки са последиците от кризата - безработица, фалити, толкова повече помощи.А от тях може да се краде, нали?
Влизането в Еврозоната или чакалнята и има същия ефект.

Държавите членки извън еврозоната могат да получават помощ от ЕС чрез специфична договореност, ако изпитват затруднения, свързани с платежния им баланс. Този механизъм се предвижда в член 143 от Договора.Този механизъм обаче има ограничения - до 12млрд евро.

За държавите от еврозоната от 2012 г. насам Европейският механизъм за стабилност / ЕМС/е основният източник на финансова помощ за държавите членки от еврозоната.

Максималният кредитен капацитет на ЕМС е определен на 500 млрд. евро.

Той разполага с общо записан капитал на стойност почти 702 млрд. евро. От тази сума 80 млрд. евро са под формата на внесен капитал от държавите от еврозоната. Оставащият капитал обхваща невнесен, подлежащ на плащане при поискване капитал от държавите членки от еврозоната.

На практика членството ни в Еврозоната ще позволи на Борисов да получи неограничени заеми, срещу които ние ще дължим вноски в капитала на ЕМС, връщане на заемите и съответно лихвите върху тях.Част от тези пари ще бъдат предоставени като кредити срещу по- високи лихви от тези, с които се предоставят на държавата по линия на ЕМС.Ако фирмите фалират, банките ще придобият активите им, но заема към ЕМС остава.За да го изплати държавата в условията на икономическа криза ще трябва да стимулира икономиката или увеличи данъците.
Тази държава, олицетворявана от Борисов за 10год.управление доказа, че е неспособна.Остава да фалира....

Това е връзката - епидемия -мерки - криза- заеми - фалит или изплуване.Крайният вариант зависи от това кой и как управлява България - с каква компетентност, отговорност и мотивация.

Фейсбук