Коментарът на Илиян Василев в "Алтернативата" ,16.10.2020

Най-големият проблем днес е разширяване на бездната между богатите олигарси и бедните, и ерозията на средната класа. Нацията не може да постигне съгласие вътре в себе си, защото една непредставителна част от нея е узурпирала правото да определя и разпределя в своя полза за сметка на общия интерес. Несправедливостта е видима първо в социалното разслоение по признак „равно право на достъп“ до държавен ресурс и второ, в непропорционалното натоварване с общото бреме на „нямащите или по-малко“ имащите за сметка на паразитираща олигархична класа и обслужващата я администрация, която в центъра на криза получа повишения на доходите.

Алтернативата БГ