Комисията по досиетата разкри още агенти на ДС на ръководни позиции в държавни фирми

Стотици се оказаха сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българката народна армия, които са били на ръководни постове в държавни фирми към Министерството на икономиката през годините на прехода | Снимка: desebg.com.

Написано от Христо Христов

Комисията по досиетата разкри още агенти на ДС на ръководни позиции в (desebg.com)

 

Комисията по досиетата оповести имената на 18 лица, които след 10 ноември 1989 г. са заемали ръководни длъжности във фирми с преобладаващо държавно участие към Министерството на икономиката.

С поредното решение по тази глобална проверка са проверени общо 282 лица.

Независимият  държавен орган, натоварен с държавната политика по разкриването на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби е установил общо 30 души с принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА (решение №2-1991 от 4 октомври 2021 г.).

Комисията е обявила данни за 18 от тях, тъй като останалите 12 са починали и в този случай законът за досиетата не позволява информацията да е публична.

Разкритите сътрудници са:

 • Максим Симон Шварц, изпълнителен директор и представляващ дружество „Разноизнос“ ЕАД, гр. София от  26.05.1994 г. до 21.10.1997 г.;
 • Марин Радославов Тодоров, заместник-председател на Съвета на директорите на „Интерпред-световен търговски център София“ ЕАД, гр. София от 05.05.1993 г. до 26.05.1994 г.;
 • Милан Митев Миланов, председател на Съвета на директорите на „Индустриалимпорт“ ЕАД, гр. София от 12.01.1995 г. до  23.09.1996 г.;
 • Минко Минков Недялков, временно управляващ Държавна фирма „Автотехника – Троян“, гр. Троян от 21.01.1991 г. до    09.06.1993 г., управител на „Автотехника – Троян“ ЕООД, гр. Троян от 09.06.1993 г. до 14.11.1997 г.;
 • Митко Илиев Митрев, управител на „Алманах“ ЕООД,  гр. Кърджали от 11.02.1998 г. до 09.07.1998 г.;
 • Михаил Василев Милев, изпълнителен директор на „Изотимпекс“ ЕАД, гр. София от 18.03.1998 г. до 26.04.1999 г.;
 • Михаил Димитров Бобчев, заместник-председател на Съвета на директорите на „Меком“ ЕАД, гр. Силистра от 24.11.1997 г. до 19.04.1999 г.;
 • Михаил Христов Чапанов, член на Съвета на директорите на „М-М 90“ ЕАД, гр. Пазарджик от 09.08.1996 г. до 02.04.1997 г.;
 • Младен Борисов Младенов, член на Съвета на директорите на „Лазур“ ЕАД, гр. Варна от 16.12.1991 г. до 29.05.1992 г., член на Съвета на директорите на „Булгарплод“ ЕАД, гр. София от 03.06.1994 г. до 11.10.1995 г.;
 • Младен Емилов Червеняков, Член на Съвета на директорите на „Агрокомплект“ ЕАД, гр. София от 01.08.1996 г., заместник-председател на Съвета на директорите на „Агрокомплект“ ЕАД, гр. София от 12.06.1997 г. до 23.10.1997 г.;
 • Мойно Игнев Мойнов, временно управляващ Държавна търговска фирма „Търговия“, гр. Ловеч от 03.12.1990 г. до    07.04.1993 г., управител на „Търговия-Ловеч“ ЕООД, гр. Ловеч от 07.04.1993 г. до 05.07.1996 г.;
 • Нанко Русев Ненчев, управител на „Месокомбинат-Ямбол“ ЕООД, гр. Ямбол от 24.07.1995 г. до 20.08.1996 г., изпълнителен директор на „Месокомбинат-Ямбол“ ЕАД, гр. Ямбол от 20.08.1996 г. до  17.03.1998 г.;
 • Никола Младенов Герчеговски, управител на „Феникс“ ЕООД, гр. Русе от 26.02.1993 г. до  26.06.1996 г.;
 • Никола Тончев Иванов, заместник председател на Съвета на директорите на „Мелта - 90“ ЕАД, гр. Ловеч от 07.08.1996 г. до 27.06.1997 г.;
 • Николай Димитров Милков, изпълнителен директор на „Асансьорни сервизи“ ЕАД, гр. София до 07.07.1998 г.;
 • Николай Михайлов Андреев, член на Съвета на директорите на „Свободна зона-Русе“ ЕАД, гр. Русе от 11.06.2018 г.;
 • Николай Петров Колев, управител на „Комерсиал“ ЕООД, гр. Стара Загора от 16.12.2002 г. до 31.05.2004 г.;
 • Николай Стефанов Радулов, член на Надзорния съвет на „Металхим холдинг“ ЕАД, гр. София от 25.03.1997 г., председател на Надзорния съвет на „Металхим холдинг“ ЕАД, гр. София от 26.06.1998 г. до  15.03.2000 г.

 

Комисията по досиетата оповести имената на 18 лица, които след 10 ноември 1989 г. са заемали ръководни длъжности във фирми с преобладаващо държавно участие към Министерството на икономиката.

С поредното решение по тази глобална проверка са проверени общо 282 лица.

Независимият  държавен орган, натоварен с държавната политика по разкриването на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби е установил общо 30 души с принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА (решение №2-1991 от 4 октомври 2021 г.).

Комисията е обявила данни за 18 от тях, тъй като останалите 12 са починали и в този случай законът за досиетата не позволява информацията да е публична.

Разкритите сътрудници са:

 • Максим Симон Шварц, изпълнителен директор и представляващ дружество „Разноизнос“ ЕАД, гр. София от  26.05.1994 г. до 21.10.1997 г.;
 • Марин Радославов Тодоров, заместник-председател на Съвета на директорите на „Интерпред-световен търговски център София“ ЕАД, гр. София от 05.05.1993 г. до 26.05.1994 г.;
 • Милан Митев Миланов, председател на Съвета на директорите на „Индустриалимпорт“ ЕАД, гр. София от 12.01.1995 г. до  23.09.1996 г.;
 • Минко Минков Недялков, временно управляващ Държавна фирма „Автотехника – Троян“, гр. Троян от 21.01.1991 г. до    09.06.1993 г., управител на „Автотехника – Троян“ ЕООД, гр. Троян от 09.06.1993 г. до 14.11.1997 г.;
 • Митко Илиев Митрев, управител на „Алманах“ ЕООД,  гр. Кърджали от 11.02.1998 г. до 09.07.1998 г.;
 • Михаил Василев Милев, изпълнителен директор на „Изотимпекс“ ЕАД, гр. София от 18.03.1998 г. до 26.04.1999 г.;
 • Михаил Димитров Бобчев, заместник-председател на Съвета на директорите на „Меком“ ЕАД, гр. Силистра от 24.11.1997 г. до 19.04.1999 г.;
 • Михаил Христов Чапанов, член на Съвета на директорите на „М-М 90“ ЕАД, гр. Пазарджик от 09.08.1996 г. до 02.04.1997 г.;
 • Младен Борисов Младенов, член на Съвета на директорите на „Лазур“ ЕАД, гр. Варна от 16.12.1991 г. до 29.05.1992 г., член на Съвета на директорите на „Булгарплод“ ЕАД, гр. София от 03.06.1994 г. до 11.10.1995 г.;
 • Младен Емилов Червеняков, Член на Съвета на директорите на „Агрокомплект“ ЕАД, гр. София от 01.08.1996 г., заместник-председател на Съвета на директорите на „Агрокомплект“ ЕАД, гр. София от 12.06.1997 г. до 23.10.1997 г.;
 • Мойно Игнев Мойнов, временно управляващ Държавна търговска фирма „Търговия“, гр. Ловеч от 03.12.1990 г. до    07.04.1993 г., управител на „Търговия-Ловеч“ ЕООД, гр. Ловеч от 07.04.1993 г. до 05.07.1996 г.;
 • Нанко Русев Ненчев, управител на „Месокомбинат-Ямбол“ ЕООД, гр. Ямбол от 24.07.1995 г. до 20.08.1996 г., изпълнителен директор на „Месокомбинат-Ямбол“ ЕАД, гр. Ямбол от 20.08.1996 г. до  17.03.1998 г.;
 • Никола Младенов Герчеговски, управител на „Феникс“ ЕООД, гр. Русе от 26.02.1993 г. до  26.06.1996 г.;
 • Никола Тончев Иванов, заместник председател на Съвета на директорите на „Мелта - 90“ ЕАД, гр. Ловеч от 07.08.1996 г. до 27.06.1997 г.;
 • Николай Димитров Милков, изпълнителен директор на „Асансьорни сервизи“ ЕАД, гр. София до 07.07.1998 г.;
 • Николай Михайлов Андреев, член на Съвета на директорите на „Свободна зона-Русе“ ЕАД, гр. Русе от 11.06.2018 г.;
 • Николай Петров Колев, управител на „Комерсиал“ ЕООД, гр. Стара Загора от 16.12.2002 г. до 31.05.2004 г.;
 • Николай Стефанов Радулов, член на Надзорния съвет на „Металхим холдинг“ ЕАД, гр. София от 25.03.1997 г., председател на Надзорния съвет на „Металхим холдинг“ ЕАД, гр. София от 26.06.1998 г. до  15.03.2000 г.