Комунизмът дойде за висшия партийно-държавен ешелон - Люба Манолова

Фаталният протокол "Б" №13 с гриф "СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО!", последван от "Основни положения" и с по-дълъг гриф: "ЛИЧНО. СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО!" Протоколът "Б" №13 се доразвива с Решение "А"6591.
Четвърт век дели двата документа. Комунизмът дойде за висшия партийно-държавен ешелон.
След 10 ноември 1989 г. в комунизъма продължават да живеят бившите комунисти, днес водещи демократи. Брат брата съди!  От ЛЮБА МАНОЛОВА

БЕЗ ЖЕРТВИ - НЕ МОЖЕ?!

 

image

 

 

 

            Из "Устава на БКП" от 1981 г;

"Българската комунистическа партия е челен отряд на работническата класа и всепризнат ръководител на народа в борбата за социализъм и комунизъм в НРБ. В партията е организирана най-съзнателната част от ... БКП е висша форма на политическа организация на работническата класа... Партията придава организиран, планомерен и научнообоснован характер на борбата. В процеса на изграждане - става партия на целия народ.
Платежно нареждане, от което е видно, че УБО е заплатило вноската за вилно място на Димитър ЯКОВ Станишев, бащата на нашия премиер и семейството му..
- да служи за пример, да участва, да възпитава, ... да работи, ленинските принципи и норми." Та през 1962 година, хора, членове на партията (с устав, акценти от който цитирах по-горе), сядат и се залавят здраво да се погрижат, ТАЙНО от народа, за някои дреболии. А именно: охраната, снабдяването и обслужването на най-отговорните "партийни и държавни ръководители". Точно така е било подреждането - първо са партийните, а после и държавните ръководители, като често се получава - партийните ръководители да са и държавни фактори! Също така в сила е обратното: държавните ръководители не може да не са и ПАРТИЙНИ! В този смисъл - държавата ни беше на Партията.
Защо се обръщаме към темата "Управление за безопасност и охрана", което се е грижило за охраната, снабдяването и обслужването на най-съзнателната част от челния отряд на работническата класа? Защо разработването на тези дейности, които касаят безопасността и охраната, е било "строго поверително"7 Кое е накарало "най-съзнателните" и "най-челните" да не обнародват начина си на съществуване? Свян или съзнание за нещо нередно.
Първоначално УБО се е водело към Министерския съвет, но с Решение "А" № 452 на Политбюро на ЗО.VII.1971 г, Управлението преминава към Държавния съвет. Бюджетно по своята финансова осигуреност, УБО охранява и обслужва както държавниците ни, така и партийната върхушка. КАК ще му се хване краят при съвършеното преливане на "партия-държава-партия"? Образно казано: представете си един човек, на който едната му ръка взема от джоба на другата.

Имало ли е тайни в УБО?           

 

image

 

 

"Да, много тайни е имало".
В т.9 на Протокол "Б" №13" на Политбюро на ЦК на БКП от 27.12.62 г. се препоръчва на партийния комитет при УБО: "да се съобразява със специфичния характер на сектора, на който работят комунистите в управлението - при заседания, събрания и др., да не се допуска възможност за разкриване на този характер."

 

В УБО се дава едно странно разпореждане: подразделението за агентурно-оперативно обслужване да обслужва в агентурно-оперативно отношение... волнонаемния състав - връзките на шофьорите и домашните работнички!
Коментарът е излишен.

Охраната - тя е подобна на разработената на други охранителни служби по света, с една малка отлика: лична, постоянно прикрепена са имали членовете на ПБ на ЦК и ... др. Георги Трайков! Чак след това следват условията за охрана на членове на правителството!

6. Препис от Решение с което във връзка с установената практика за семейство на починали членове на Политбюро на ЦК на БКП се отпускат 30 000 лева.
"Имам ли аз, то значи да няма за теб, нямаш ли ти, то значи да нямат безброй!"
Снабдяването е една дейност, която не се отъждествява с "безопасността и охраната". Както ще се окаже - ТВЪРДЕ СИЛНО РАЗВИТА дейност в Управлението!
И така: "За сметка на кредитите по бюджета" - с тези вълшебни думички се е действало при: поддържане, ремонтиране, обзавеждане, хигиенизиране, отопление, осветление, вода! За ползването на вили се е плащал 12 лв наем (!?!) месечно в касата на Управлението.

"... те могат да ползват работничка от управлението за почистване... членовете на Политбюро (ПБ) ползват квартирите и вилите безплатно. За поддържане, те ползват по 1 домашна прислужничка... и по 1 приходяща работничка - до 4 дни седмично." Пролетариите ненавиждаха експлоатацията на човек от човека. Представи си, читателю, 1962 година, с тогавашните цени, и само така ще можеш да оцениш сумата от 700 лв, която се е давала на безвъзмездно ползващите вили и квартири членове на ПБ през 1962 г.
Най-същественото за поддържане на човешкия живот и световната революция, твърдят специалистите, е ХРАНАТА. Как е подходено към нея: за членовете на ПБ и техните семейства, кандидат-членовете, секретарите, и винаги - със техните семейства.
Как я е карал авангардът на социалистическата ни революция?
Далеч не на фотосинтеза или морски планктон. По раздел Б, т.1 от Протокола "Б" се оказва, че: "въпросните наши сънародници "се обезпечават с качествена и подходяща храна, продуктите от която след надлежния химико-бактериологичен анализ в лабораторията към управлението... т.2.
За покриване на разходите, във връзка с получаваната от... храна, на правоимеющите по бюджета да се определят лимити: 450 лв, месечно. На човек - през 1962 г.!

Цените да се образуват на принципа на образуване на цените на храната в... работническите столове" Все пак говорим за авангарда на работническата класа! Домашните помощнички са се хранели за сметка на управлението - от бюджета. Работният ден е бил нормален, работната седмица - петдневна! На едни са се полагали 2 прислужнички, други са я карали и с една - според мястото в йерархията, извоювано от партийното доверие на другарите.
Транспортът, подаръците...
Две коли, с 2-ма шофьори, двусменно за членовете на ПБ. Надолу по стълбицата намаляват броят на колите, броят на смените и на шофьорите. Тук е помислено и за съпругите на... членовете и кандидат-членовете - такситата са несигурни и затова е имало денонощно дежурни коли в гаража на УБО. Няма да отегчавам читателите със специалните купета, вагони, че и влакови композиции, мотриси и самолети. ПОЛЗВАНЕТО ИМ Е БИЛО БЕЗПЛАТНО и се уреждало по заявки.
Почивки, лечение.
Може би оранжевите земеделци ще си отговорят с примери от най-новата ни история - какви са били заслугите на Георги Трайков, та е бил приет текст: "Др. Георги Трайков и семейството му, при отсядане в обектите да получават храната безплатно." Та тя каква стана: безплатен транспорт, ядене и почивка - без пари. Как да не се възпитават дружбашите във вярност на БКП?
Оклад, лимити, безплатно - трите основни думички, които откъснаха и издигнаха на партийния Олимп, над 600-800 души! Достатъчно е да се погледне списъкът от длъжности, който съставяше родната ни номенклатура.
С какво още бъркаше БЕЗОТЧЕТНО УБО В ХАЗНАТА? Има го черно на бяло: освободени от такси и мита - стоки от чужбина, неплащане на данъци или вноски към бюджета. Едно правило, което може да изкара от равновесие и най-спокойния българин: "автомашините на управлението, се освобождават от всякакви ограничения по отношение на гориво-смазочните материали!" Данъци, мита, застраховки, смет, вода - тук плащането е било под формата на... освобождаване от плащане! Честито, роби на труда! Документът за гарантиране на правоимащи условия на живот е бил скрепен с "Протокол "Б" №13" и е бил подписан лично и само от Тодор Живков.
2.ГРИЖА ЗА ЧОВЕКА - НЕ ПОДЛЕЖИ НА ВРЪЩАНЕ!
Докато икономиката ни удряше копита по директивите от поредния партиен конгрес - пред социалистическия труженик се диплеха обещания и уверения! През уж непроницаемата идеологическа завеса проникваха неспоменати и непознати капиталистически съблазни! С диверсионна цел. Коли, стоки, които не търпяха.: "сделано в" и "цена на дребно". Апологетите на социализма силно се разсейваха и, кой знае защо, забравяха тезата за разлагащото влияние на частната собственост! Напрежението се охлаждаше от конкретните грижи и бащински ласки, с които партията ръсеше човешки блага над имащите ПРАВО, подобно на ситен есенен дъждец. Онзи, който, като започне да вали, ръси ли, ръси и няма кой да го спре.

Селекцията е пред провал!
Кой не е чувал за дело №1 от 1990 г, в което ЕДИНСТВЕНО ВИНОВНИ се оказаха: Тодор Живков и неговото обкръжение - Милко Балев.
- Не е като едно време, блъскаха се да бъдат около Тодор - с ирония обясняваше стар функционер в съда. - Сега изчезнаха, като че ли е обявена радиация! Така със селекцията: другите виновни временно се преквалифицираха на демократи, репресирани, обвинители - с една дума: "Танцът свърши, но животът продължава!" И тъй като никой не си направи труда да пусне списъци за тези, които и за в бъдеще ще трябва да виним за катастрофалния си хал, ще се обърна към документите - Живков и Балев отговарят за 20 000 лв. безвъзмездна парична помощ, отпусната от партийната каса, а в същото време: С Решение "А" №846 от 20.09.1976 г. на Секретариата на ЦК на семейството на Гани Ганев се отпуска еднократно помощ в размер на 10 000 лв. /подписано от: Т. Живков, Ив. Пръмов, 0. Дойнов, Гр. Филипов/.

image

Също с Решение "А", но № 400 от 17.041972 г. на Секретариата на ЦК Дора Белчева получава еднократно парична помощ от касата на ЦК на БКП в размер на 15 000 лв - за изплащане на закупено от нея жилище. Във връзка с "македонския въпрос" е и Решение 518 от 30 май 1977 г. на Секретариата на ЦК и в изпълнение на Решение №445 на ПБ на ЦК на БКП, относно безвъзмездно прехвърляне на Венко Марковски - жилището, в което живее на ул. "Оборище" №1... Сметва се за целесъобразно: стойността на апартамента в размер на 26 588,43 лв. да се изплати от касата на ЦК на БКП под формата на безвъзмездна помощ - стойността на имуществото /което, както се досещате, не е принадлежало на поета академик/ в размер на 9874 лв. да се изплати от УБО при ДС/."
Дванадесет години по-рано: "Протокол "Б" №9 от 7.7.65 г. на Секретариата на ЦК отпуска на Венко Марковски от касата на посолството на НРБ - Москва - 500 рубли. 3000 лв. му се отпускат за закупуване на 1500 000 динара от Държавния резерв, които да му се предадат безвъзмездно.
Списък на разпределението на апартаментите в блок №533 на правоимащи
От Съюза на българските писатели на В. Марковски да се отпуснат по 300 лв. месечно, като чуждестранен гост /подписали М Григоров, присъствали Б. Българанов, Н. Папазов и Ив. Пръмов).
Малко милост
Решение "Б" №6 от 18. 7.75 г. на Секретариата на ЦК на БКП излиза, за да опрости на Ангел Цанев /министър МВР/ 24297 лв, които той дължи на УБО при ДС /подписали. Б. Велчев, К Теллалов, П. Кирацов, Гр. Филипов, Ив. Пръмов/. Тук ще прекъсна малко, за да цитирам няколко изменения на "Протокол №13" от 27. 12. 1962 г. Тези изменения касаят лимита за храна, като освен безименната маса на правоимащите, за няколко души се цитират индивидуални суми. През 1966 г. за членовете на ПБ Цола Драгойчева, Тодор Павлов и Иван Попов лимитът скача на 400 лв. месечно. За останалото Политбюро сумата е 700 лв, за първия секретар - 1000 лв, докато кандидат-членовете ще трябва да се хранят за 300 лв. месечен лимит.
Храната се е приготвяла в стола на "Рила" и се е разнасяла за консумиране по жилищата! Само след едно усилие - да се телефонира и поръча.
1974 г. - лимитът скача на 1300 лв за Живков, 1000 лв за останалите членове на ПБ месечно, и оттук надолу съответно - 500 за кандидат-членовете, 400 - за председателя на Централната контролно-ревизионна комисия, и по 400 за секретарите.
Идва 1981 година и от 1 май на Тодор Живков се предоставят безотчетно средства за храна или неограничен лимит. Лимитите на останалите скачат с по 200 лева отгоре! На мястото на Георги Трайков на софрата се настанява Петър Танчев.
НА 22 НОЕМВРИ 1989 Г. ПОЛИТБЮРО ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ "Б" №13 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 1962 Г.! Не подлежи на връщане!
По Решение "А" №605 от 29. 05. 1973 г. на Секретариата на ЦК на БКП, е изпратена за 30 дни на лечение в Австрия с придружител Мария Йорданова /съпруга на Г. Йорданов/. Разноските се поемат от касата на ЦК на БКП. Министерството на здравеопазването е пренебрегнато от подписалите: Т. Живков, Ив. Абаджиев, Гр. Филипов, Ив. Пръмов, П. Кирацов. Явно в Австрия лекарите са добри, защото почти след година натам се запътват вече двамата съпрузи Йорданови. /Решение "А" №573 от 23. 5.1974 г. на Секретариата на ЦК на БКП./ Разноските са били поети от касата на ЦК на БКП.
Свалените ще бъдат въздигнати
На 8 юни 1977 г. по Решение № 546 на Секретариата на ЦК на БКП, УБО при Държавния съвет /ДС/ се задължава да осигури на др. Борис Велчев лека кола с шофьор за лично ползване. Семейството на Велчев и занапред ще ползва стол "Рила".
Две седмици по-късно генерал Илия Кашев получава и други решения по препис от Протокол №608 на Секратариата на ЦК на БКП. По молба на др. Борис Велчев е решено той да не плаща наем по обзавеждането на апартамента, в който живее. Семейството му ще продължи да ползва почивните станции на ЦК, а УБО ще продължава да осигурява и занапред хигиенна работничка за своя сметка за жилището на Борис Велчев.
"От спестените пари" отстраненият Борис Велчев получава възможност да купи "Мерцедес Д 200" за 20 007 лв.! /Решение "Б" №41 на Секретариата от 30 ноември 1982 г./ След години грижата продължава. На 19 октомври 1989 г. е взето Решение "А "№ 697 и в точка втора четем: "На др. Борис Велчев и тричленното семейство на сина му Иля... да се даде съгласие за закупуване в собственост на ползвания от тях ведомствен апартамент на УБО... застроена площ 319,53 кв.м, състоящ се от шест стаи, хол, сервизни помещения, заедно с ползвания гараж..." Цената е пропусната, но пък е обещано някакъв друг апартамент да остане за УБО!
Продължава "уреждането" и на македонския въпрос. Според Решение "Б" №9 от 9.10.1975 г. на Секретариата на ЦК на БКП: "...се решава да се предаде безвъзмездно имуществото, предадено от УБО при ДС, за обзавеждането жилищата на... т.2 Миле Марковски - 7 861,41 лв. /Б.Велчев, П. Кирацов, Ив. Пръмов - подписали/.
Седем години по-рано, на 29. 5.1968 г. с Решение "А" №454 на Секретариата се уреждат за сметка на ЦК на БКП задълженията на Миле Марковски - син на Венко Марковски, и на А. Марковска - снаха. Сумата е 6681 нови динари.. подписал е Борис Велчев.

На 13 май 1975 г. с Решение №1117 се опрощават 16 000 лв. на Ана Българанова, с които тя е успяла да ремонтира вилата си. С друго Решение "Б" /същото, което цитирам по-горе за Миле Харковски/ с т.1 се опрощават 23140,64 лв. обзавеждане на жилище на сем. Българанови... Три години по-рано, Боян Българанов е напуснал този свят и наследниците му са утешени с 20 000 помощ... 1976 г. УБО поема 3939,13 лв. задължения на семейството на Българанов. /Решение № 622 от 7. 7. 1976 г. /подписали: Т. Живков, Б. Велчев, Гр. Филипов, Ив. Пръмов, Ал. Лилов.) Край няма.

Лев Главинчев, Андрей Луканов и прочие
Венелин Коцев и Иван Пръмов разрешават /Решение "А" №666 от 2.9.1970 г. помощ на семейството на Лев Главинчев от 3000 лв! Наследници на "заслужил" човек, може би бедстващи?!? Ще цитирам и сумите, отпускани на г-жа Лили Луканова при пътуванията й в Австрия и ФРГ за лечение. /1988 г. - 5391, 1989 г. - 1010 и 24 922,10 вал. лева./ Зетят на Андрей Карлович, г-н Гергинов, през 1985 г. получава 5504 френски франка, а през 1989 г. за пътуванията му до Китай са отделени 36 827 валутни лева. Кой не боледува, кой не иска да види свят - не можем да се безпокоим, че номенклатурата ни е била ощетена! Друг въпрос е дали членството в една партия може да се приема за открита безотчетна банкова сметка, възможности за покрив, кола, храна! Качеството се е осигурявало при наличието на подходящо място в партийната йерархия. Ситият на гладните НЕ вярва! Има ли виновни - да, единствено и само двама души...

3."ВРАГОВЕТЕ НА СОЦИАЛИЗМА... ЕКСТРЕМИЗМЪТ... ТЕРОРИЗМЪТ..."
Тези характеристики на международната и оперативната обстановка са споменати в една Докладна записка до Политбюро, в която се предлага да се прецени, ако е целесъобразно, да приеме и утвърди "Основни положения за функциите, задачите и структурата на Управлението за безопасност и охрана при Държавния съвет на НР България". "Творческо и последователно провеждане на Априлската линия, исторически завоевания... динамично и стабилно развитие... стратегически курс за качествено нов растеж... принципно нови задачи."
Лично, строго поверително!         

image

УБО - слуга на много господари
Шестте постановки за статута на УБО от "Основните положения" са:
Единен военизиран орган, неразделна част от МВР и има статут на централно управление по Държавна сигурност.
В административно отношение е самостоятелно управление на Държавния съвет.
Дейността му се основава на изискванията за партийност, строго спазване на социалистическата законност, уставен ред, секретност, единоначалие и поддържане на висока политическа и революционна бдителност.
Работи в най-тясно взаимодействие с партийните и обществените органи в цялата страна, с широката подкрепа на трудещите се.
Като централно управление по Държавна сигурност, решава своите специфични задачи в най-тясно взаимодействие с... МВР.

УБО е на самостоятелен бюджет.
"Лично, строго поверително!" Препис от Решение на Секретариата на ЦК на БКП.
Контрол на УБО може да осъществява, специално създаден вътрешноведомствен орган, пряко подчинен на началника на УБО. Контрол и ревизии може да се проведат САМО с Решение на Политбюро на ЦК на БКП! Охраната в новите насоки е разработена до детайли, но това не е прецедент - във всяка една държава правителството е било охранявано. Тук е охранявана преди правителството - партията-ръководител. Ще цитирам малък текст, който би могъл да има отношение към делото за Чернобил: "т. 3... чрез използването на постиженията на науката и научно-техническия прогрес се извършват химически, бактериологически, радиологически и други необходими анализи и контрол, техническа проверка и защита на местата, където се провеждат крупни мероприятия." Никой не е знаел и не е усетил радиацията!? Как така УБО пропусна да съобщи за аварията - апаратурата ли е била изключена? По обвързаност като институция УБО е било към: Политбюро, Държавна сигурност, правителството и. бюджета. Комунизмът у нас бе УБО за тези, които имаха право. Новото в насоките на работа на УБО: Раздел Б:... същността и динамиката в дейността на висшето партийно и държавно ръководство поставят изисквания... "да се пести време, сили, да не се създават трудности и допълнително напрежение. Тази дейност /на УБО по отношение на правоимащите - бел. мои/ има важно социално значение за подпомагане осъществяването на високоотговорните политически и други ръководни функции на партийното и държавното ръководство."
Те бяха лишени от проблеми - много богат шейх е поискал патента - за обслужване от УБО!

"В комплексното обслужване да се използуват най-новите постижения на ергономията, науката за храненето, медицината, психологията, социологията на труда, отдиха, физическата култура и спорта. Необходимо е обслужването да се съобразява с индивидуалните особености и специфичните изисквания на отделния ръководител..."
Няма го в конгресните програми! От пиле - мляко, само да не си алергичен към белтъчини - така се е подхождало. Хората са различни - по различен начин се хранят, живеят! Задължителни изисквания към служителите на УБО.
секретност;
дискретност;
опазване и недопускане изтичане на информация относно начина и особеностите на труд, на личен и обществен живот.

 

 

image

            Битието им беше безплътно - в официалните хроники съществуваше САМО дейността им. Чуваше се, че им се раждат деца, че тези деца растат и учат... Никой не можеше да ги срещне в магазина, по улицата, такова положение не се е предвиждало. Евентуално минаване по даден маршрут се предхождаше от проверки, затваряне на прозорци, излишното движение можеше да се окаже фатално за този, който го е сторил в близост до партийното ръководство...

УБО се грижеше и за "осъществяването на техническата експлоатация и поддържането и охраната на Мавзолея "Георги Димитров"". От бюджета на УБО се е плащало и за медицинската дейност по "дълговечното съхранение на тялото на Георги Димитров." Грижите на УБО включваха и специалния парцел на Софийските гробища, където трябваше правоимащи, активни борци и други от тази група да почиват ПРАВОИМАЩО!
"Лично, строго поверително!" Основни положения за функциите, задачите и структурата на управлението за безопасност и охрана
"Телефонните връзки за нуждите на висшето партийно и държавно ръководство се изграждат от и за сметка на управлението..."

4. СЛУЖИТЕЛИ И СЛУЖБИ
Служителите в УБО са: офицерски състав, сержантски и волнонаемен. Според последния документ, по статута на УБО, служителите е следвало да притежават и развиват у себе си:
"безпределна вярност и преданост към делото на БКП, към ЦК на БКП, към генералния секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет
високи политически и теоретически знания
умение за вярна и точна политическа оценка на процеси, явления, събития и дейности
здраво класово-партийно, патриотично и интернационално възпитание
мъжественост, жертвоготовност, смелост, съобразителност, неподкупност
скромност, култура в работата
нравствена чистота и непримиримост в борбата срещу отрицателните явления."
Структура на УБО: (звена)
Отдел ,Лични охрани"
Отдел "Агентурно - оперативен"
Отдел "Охрана на ЦК на БКП, Държавния съвет, Министерския съвет и Народното събрание"
Отдел "Охрана на правителственото трасе, на градските и извънградските домове"
Отдел "Обслужване"
Отдел "Автотранспорт"
Отдел ,Информационно-организационен"
Отдел "Четвърти"
Отдел ,"Пети" - "Свръзки"
Отдел "Кадри"
Отдел "Секретариат"

5. ЛИЧНО, СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО!

image

С Решение "А" №591 на Политбюро на ЦК на БКП от 6 август 1987 г. са утвърдени "Основни положения за функциите, задачите и структурата на УБО при Държавния съвет на НРБ." Обаче: отново с познатия гриф "Лично, строго поверително!" се подготвя "Приложение към "Основните насоки." Нищо ново под слънцето, или повелята на ОБСЛУЖВАНЕТО Няма да повярвате, НО в това "Приложение" е записано дословно следното:

"Същността и динамиката в дейността на висшето партийно и държавно ръководство, наличието на огромно физиологическо, социално-психологическо и интелектуално напрежение и натоварване изискват създаването на система, която да подпомага цялостния процес на работа, отдих и възстановяване и отново работа... обслужването има дълбок социален и хуманен смисъл и значение и се намира в непосредствена връзка със сигурността и охраната, нормално протичане на творческия труд." Ето защо: Обслужващата дейност по прехраната се осъществява на научна основа. Стопанската дейност за производството й трябва да протича при традиционни условия и съвременни технологии, на диетична и висококачествена продукция - месо, мляко, млечни и месни произведения, яйца, зеленчуци... висококачествени евксиноградски вина и винени дестилати."
Лов, почивно дело, комунално-битова дейност, автотранспорт, строителна дейност, паркостроителна, материално-техническо снабдяване, финансова и правна дейност - всички тези дейности са влизали в специализираната работа на УБО! Кое е било характерното: според мястото в йерархията са били и услугите.
Жилища и вили 

image

Към извоюваното вече от "Протокол" "Б" №13 от 1962 г. с новия документ се прибавят и "ремонт за сметка на бюджета на УБО". който е всъщност... държавният! За сметка на УБО при ползване на собствено жилище от правоимащите са: разходите за поддръжката и хигиенизирането, осветление, отопление, вода, телефонни услуги, паркове и градини около жилището. С изключение на данъците за собствеността на жилището. За сметка на УБО се извършва и: проектиране, инвестиране и строителство на жилища /апартаменти, вили/ за нуждите на правоимащите - тук формулировката е "с негови сили или чрез възлагане", но ДАЛЕЧ НЕ ВСИЧКИ ПРАВОИМАЩИ СА СИ ПЛАТИЛИ ТЕЗИ РАЗХОДИ! Готови сме да публикуваме как са построени вилите в Драгалевци, Симеоново, Бистрица, Бояна. Също така сме готови да публикуваме и кооперацията на "Георги Георгиу Деж", където живеят видни наши сънародници.

Храната
В новите постановки ще добавя само: "списъкът на лицата, имащи право на безплатна храна, ежегодно се утвърждава от началника на управлението" /точка 5 от Приложението/. "Точка 9: "В случаите, когато се налага ползването на услугите на ресторанти и други обществени заведения -разходите се заплащат от бюджета на УБО..."

Техните деца

 

image

 

 

 

            "Точка 18: За децата и внуците на членовете на Политбюро на ЦК на БКП до 12-годишна възраст УБО организира детски лагер в обект "Евксиноград" с времетраене 25 дни. Разходите за транспорт и обслужването на децата са за сметка на бюджета на УБО..." Бензинът - наш, парите - също! По този начин са били облекчени правоимащите от УБО, за да не се редят по опашки и да плащат. В собствени /на УБО бази/ се е перяло и гладело за сметка на УБО!

Какви стоки и откъде пазаруваха боговете преди 10 ноември! Челният отряд на работническата класа е имал магазин в УБО и... по целия свят! За целта разбира се, са доставяни навреме каталози! Мебели, електроуреди, стоки за бита - защо ли не са се доверявали на магазините за работническата класа. Челният отряд е бил доста по-начело! "Управлението... извършва пряко или чрез съответни търговски организации доставки от чужбина, тези доставки се освобождават от каквито и да било такси, данъци, мита, вноски към бюджета и др."
Препис от Решение с което във връзка с установената практика за семейство на починали членове на Политбюро на ЦК на БКП се отпускат 30 000 лева.
Не са много парите, които са потънали в бездънната дупка, наречена УБО! 15-20 милиона са - твърдят специалистите, без да уточняват колко са в долари, колко в левове. Но сега инфлацията прави безсмислено каквото и да било по изхарченото. И все пак:
Дължи ли някой нещо на държавата ни? Няма да е лесно да се даде отговор на този въпрос. От една страна, в член първи на Конституцията /бившата вече/ се говори за ръководната роля на партията. От друга страна, партията ръководителка е поемала доста мащабни инициативи, с които чувствително е бъркала в държавния джоб. УБО по финансова обезпеченост е било бюджетно управление. Решенията, които е изпълнявало, са били свързани с крупни вземания - в лева или във валута! Решенията са били обикновено на Секретариата на ЦК на БКП - документи без нормативна, а още по-малко пък законодателна стойност! С подобни решения са се обменяли суми във валута, купувани са леки коли по второ направление, пътувало се е в чужбина /но не по държавни дела/, проектирани, инвестирани и строени са апартаменти, вили...
Днес се говори за това, колко обикновено живеят бивши правоимащи: Станко Тодоров и съпругата му готвят боб /интервю във в. "Софийско утро"), Гриша Филипов ходи сам да пазарува, и пеша. Чу се и че Тодор Живков НЯМАЛ нищо свое!?!
Навреме и с ловкост бяха прехвърлени имоти и пари на деца и внуци - това е истината. И тези операции бяха блестящо извършени както у нас, така и в чужбина. Пита се: правомерно ли са облагодетелствани хората, за които се грижеше УБО? Всички ли имаха право на това правоимане? Решенията на Секретариата законно ли ощетяваха бюджета на останалите 8 милиона? Те, правоимащите, са и осигурени днес с покрив, коли и немалки суми - законно ли е било това осигуряване от УБО? САМО въз основа на партийно решение? Чакахме и дочакахме! Двама изключени от партията да оберат вината за благополучието на останалите - обновители и демократи!
Днес УБО е спомен - охрана и безопасност на държавниците ни отново се осигурява. Дано един ден да не се повтарят разкрития за неправомерни привилегии, дано един ден не установяваме отново за пръснати народни пари! Защото днес сме се вкаменили пред кризата с една мисъл - да изплуваме...

 Послепис. За материала са използвани архивни документи от УБО, Политбюро на ЦК на БКП и Секретариата на ЦК на БКП. Много от цитираните данни са прикрепени и към дело №1."

 Люба Манолова 

Публикувано в http://lubamanolova.info/istoria/2006/537-ubo-ne-e-sekretno

https://grigorsimov.blog.bg/politika/2010/12/20/komunizmyt-doide-za-viss...