Комунизмът не си е отишъл, г-н Радев : Областният на Пловдив Ангел Стоев - класическото ДС-ченге

Новият областен управител на Пловдив Ангел Стоев е стар кадър на ДС и МВР

снимка: Областна управа Пловдив

Клетвеният лист на ченгето от ДС Ангел Стоев за вярност към БКП и Великия Съветски съюз. България липсва в клетвата.
https://toross.blog.bg/politika/2011/09/08/plovdivskite-donosnici-angel-...

      Ангел Стоев – класическото ДС – ченге и преди, и след 1989 г.

            В поредицата на него е отделено специално място, защото е изчистения случай на кариерен служител от Държавна сигурност в най-прозрачен вариант, който дори продължава в „демократични” времена като шеф на НСС – Пловдив и финишира като началник на всемогъщата ДАНС. Цели 18 /осемнадесет/ години той е директор на службата за сигурност в Пловдив. Ще каже човек – дялан камък, професионалист, политически деангажиран…

 Самият Стоев и симпатичен човек, с леко лукави очи, възпитан и внимателен, умерен и не изпъкващ с нищо. Градската мълва по едно време отдаваше бързото му катерене по стълбичката на някакво митично познанство с Надежда Михайлова, друга мълва го свързваше като личен избор на ген. Атанас Атанасов във времето 1997 – 2001 г., а стари кадровици в пловдивското МВР го определяха като „комунистически плазмодий от Пазарджик”… Да, но какво ни откриват документите. Обявен е с Решение № 116/10.03. 2010 г. на Комисията по досиетата по силата на закона. Да разгърнем архивите на светата тайна служба.

            ЛКД означава „Лично кадрово дело” на щатния служител в системата на МВР – зелена папка с твърди корици, съдържаща между 100 и 200 листа в зависимост от продължителността на кариерата, партийните постове, награди, стимули, командировки, въобще всичко, което можете да си представите, но най-обемистата част представляват безкрайните автобиографии, справки, характеристики от съседи, колеги, групови отговорници, обикновени доноси /за родословието, за слабости в характера, за „правилна ориентация”/. В ЛКД липсват или почти липсват оценки на способността на служителя за умения и знания, отнасящи се до пряката/поне на книга/ дейност на персоната – опазване на обществения ред, превенция сред контингента, защита на собствеността и живота на гражданите. Нищо такова няма – пълно е с партийни инструкции и доклади за „правилното комунистическо възпитание”. Има и черно-бяла снимка или снимки на служителя в милиционерска униформа от всемогъщите служби.

             Разтварям досието на Стоев с любопитство и не толкова големи очаквания и веднага съм изумен от неустоимия му стремеж да стане част само и единствено от ДС. Ангел Димитров Стоев получава личен кадрови № 124108 /такъв има всеки служител на ДС, който го следва цял живот/, а номерът на ЛКД е 9853. Делото започва със справка-заключение, строго секретна  в единствен екземпляр с рег. № 11799 от 23.08.1983 г. на Окръжно управление на МВР-Пловдив, относно „проверката на материалите от проучването на Ангел Стоев-кандидат за разузнавач в отделение „Икономическо” при отдел Четвърти на ДС. Кандидатът започва с пояснението, че все още не е член на БКП, но баща му подполковник Димитър Стоев от ДС-Пазарджик, роден в село Сребрино е секретар на ППО на БКП в отделение Второ на ДС. За майка си Славка Ангел подчертава, че „произхожда от работническо семейство, взело активно участие в съпротивителното движение 1941–4 год.” Следва информацията, че има сестра и съпруга, която по правилата на ДС трябва да се проучи внимателно. И започва обследването  произхода на съпругата на Стоев. Най-напред като изключително важен факт е отбелязано, че баща и Никола Златарев е член на БКП от 1966 г. , но майка и Петрунка Аврамова има „малко петно” в биографията, ама много мъничко петно чрез баща си Харалампи Аврамов/роден 11.01.1904 г. в с. Дедево/, който от 1928 до 1942 г. бил свещеник в гр. Първомай и според копоите от ДС бил: „активен привърженик на буржоазната власт. Имал близки връзки с полицията. През 1947 г. е вербуван за агент на ДС, но работи много слабо и през 1948 г. е снет от отчет.” Припомням, че става въпрос за дядото на съпругата на Стоев, който самия Стоев едва ли е познавал. Горкият човек – служил вярно на енориашите си в църквата, вероятно след 1944 г. репресиран, гонен и низвергнат, принуден да подпише декларация за сътрудничество /вероятно да спаси живота си/, но бързо изключен от агентурния апарат. Другарите се задълбават и в семейството му, което излиза правоверно – „Сестра му и братята му Георги и Асен са активни борци против капитализма и фашизма, а Асен дори е бивш служител на ДС”.

            Нататък кадровика на ДС отбелязва , че „Ангел Стоев е бил активен комсомолец, написал два реферата за комунизма и за активността си е награден от ДКМС през 1975 г. с екскурзия в ГДР”. Не се пропуска факта, че междувременно Стоев е приет през март 1983 г.  за член на БКП.  Завършва ВМИ „К. Маркс” и е назначен към СП „Международен панаир”- Пловдив с протекциите на ДС, за да нюха и донася за „настроенията в панаира”. И завършва незнайния кадровик: „Контактен, изграден в идейно-политическо отношение с правилен марксистко-ленински мироглед.” Това е заветната индулгенция, която отваря дверите на ДС.

            Назначен е за разузнавач по Държавна сигурност във Второ икономическо отделение при отдел 4 на ДС със заплата 165 лв. и звание лейтенант. На 19.08.1983 г. подписва секретаря на УПК към ОУ на МВР-Пловдив подполковник Атанасов, на 23.08. е сложил подписа си и началника полковник Запрян Калудов, на същата дата подписва и завеждащ отдел „ВА”  при Окръжния комитет на БКП-Пловдив полковник Христозов/всички назначения в ДС задължително минават през одобрението на комунистическата партия/. На другарят Стоев като изключително ценен и верен кадър е издадена заповед № К-3960 от 20.08.1983 г. /т.е. три дни предварително/ за назначението му като разузнавач. Ще минат години и „дворцовият преврат” ще даде лек тласък на ДС-кадъра,  в началото на 1990 г. , по–точно на 19.04.1990 г. със заповед № 180 вече е старши инспектор, за да достигне съвсем скоро висините на уж закритата ДС в уж демократични времена.

            Следващите странички от ЛКД на Стоев са хроника на технологичната партийна вярност- светкавично подполковник Алтъпармаков пише предложение на 25.08.1983 г. за Стоев: „Вече е член на БКП, от три месеца е организатор в отдел „Социалистически страни”в панаира, баща му е служител на ДС, изучаван е от п/п Цурев. Има малък трудов стаж, но е расъл в семейство на служител от МВР и цялото му възпитание е пропито от любов и преклонение пред отговорните задачи на МВР.” Ако не сте си изяснили тайните механизма на службите от онова време прочетете пак внимателно „гаранцията” – няма да намерите нито думичка за любов към Родината, българщината, истината или желание да се свърши нещо на „ползу роду”.

            В ЛКД се открива и ретроспекция на историята „Стоев”, която започва още на 21.03.1983 г. с обширна молба и автобиография на самия „герой”. Забележете текста на молбата за служба в ДС: „Наблюдавайки баща ми и неговите колеги, се научих да уважавам и обикнах работата на хората от отдел ДС. Смятам, че техният занаят е високоблагороден и хуманен и че тяхната дейност допринася най-много за защитата на социалистическия строй в НРБ. Желая да продължа делото на баща ми и моля да бъда приет на работа в отдел ДС. Дата 21.03.1983 г., подпис Ангел Стоев”. Към молбата е приложена автобиография с обема на литературна повест, в която скрупульозно е разказано за цялата рода до девето коляно, за уникалната вярност на всички в БКП, ДС, МВР и СССР. Не е пропуснато, че е бил комсомолски секретар, член на Домовия съвет, че е кандидат за БКП и веднага след три дни /на 24.03./ пише нова автобиография Джеймс Бонд от Пазарджик, че вече „с гордост съобщавам, че бях приет за член на БКП”. И пак описва битието на баща, майка, жена – техните лични кариери, месторабота, подробности за всичко, което се сетите.

            Следващото сито на ДС е „Въпросник за проучване на кандидат-служителя на ДС и неговите близки”, където трябва да се попълнят фундаменталните въпроси: „С кои лица дружите в квартала? Кой лица ви познават добре? Каква е партийната им принадлежност?” и Стоев сочи комуниста от Пазарджик Йордан Балабанов и комсомолецът от Пловдив Александър Даскалов. Не са пропуснати и въпросите за съпротивителното движение и фашистките организации, следват медицински изследвания, за да се завърши със заключението на психиатъра: „изграден в идейно-политическо отношение, осъзнава повелята на времето за активна гражданска позиция”. Що психиатър трябва да обследва „идейно-политическото” ниво на изграждане така и никога няма да ми стане ясно, но Стоев върви с купищата документи смело напред. Добавят се още характеристики от класни ръководители, комсомолски секретари и обикновени хора, имали задачата на проучат отделно лицето. За Стоев пишат подробни, но блестящи характеристики, определящи го като „образцов комунист” състудента Стоян Копчев, пазарджишкия приятел Иван Стефанов Велчев, съседа Чавдар Й. Балабанов /забележете, че той е син на гаранта Балабанов, т.е. баща и син активно съдействат в проучването на Стоев като обилно поливат персоната с червен шербет/.

            Венецът на всеки ДС-служител е подписването на специален Клетвен лист,утвърден с Указ № 1520/13.08.1975 г. на Държавния съвет на НРБ, с който окончателно всеки един работник на полето на ДС влиза в затвореното общество на комунистическите сатрапи. Не е пропуснат нито един служител на ДС и понеже текстът е уникален ще го цитирам изцяло:

„Клетвен лист. Днес 1 септември 1983 г. подписаният Ангел Димитров Стоев от Окр. У-ние на МВР-Пловдив, роден на 1.12. 1957 г. в гр. Пазарджик положих следната клетва за вярност към НРБ и МВР: Аз, гражданинът на НРБ, като встъпвам на служба в органите на МВР, тържествено се заклевам: - Да бъда безпределно предан на своя народ, на социалистическата родина, на делото на Българската комунистическа партия и на дружбата с Великия Съветски съюз; - Да бъда непримирим към нарушителите на социалистическата законност; - Да пазя строго държавната и служебната тайна; - Да бъда честен, мъжествен, дисциплиниран и бдителен служител; - Да изпълнявам добросъвестно всички възложени ми задачи, изискванията на уставите и заповедите на своите началници и командири и да повишавам професионалното си майсторство.

 

            Кълна се да не щадя силите и дори живота си за сигурността и охраната на социалистическия обществен строй, социалистическата собственост, личността и правата и живота на гражданите и социалистическия правов ред. 

 

            Ако наруша тази тържествена клетва ека да бъда наказан с цялата строгост на закона. Следва подпис на служителя, положил клетвата”.

            Как ви се струва този „шедьовър”?! И на България ли са служили тези юнаци или на „социалистическия строй” и „Великия Съветски съюз”? А специално този Крали Марко продължава да си защитава Вечната дружба и в демократични времена, цели 18 год. като висш началник по „националната служба”.

            Жестоко ще се разочаровате, ако си мислите, че в кадровите дела на служителите на ДС ще откриете някакви хванати шпиони, предотвратени терористични акции, преследвани бандити, стрелби, комбинации или хванати крадци на „социалистическата собственост”. Такива подвизи просто няма, липсват. По стълбичката в ДС се изкачват тези , които доказват повече преданост към партията, комунизма и лично към др. Живков и пишат другарите, ама пишат да се късат за реферати, за награди, за идейното си възпитание, за бащи, майки, братя, сестри, жени и техните роднини колко големи борци за светъл комунизъм са били, как цял живот са си мечтали да встъпят в „героичните редове на ДС”. Направете си изводите за какви „професионалисти” става дума.

            Може би ще се запитате каква е съдбата на героя след 1989 г.? Първата работа му е да зачеркне ЛКД, с което ви запознах, да се пише първи демократ и да стане основател и пръв председател на пловдивския Ротари клуб, основава и спортен клуб към областната дирекция на МВР, попреписва монография за международния тероризъм и оглавява в града Националната служба сигурност. Кюта си там при всякакви правителства без никаква видима полза.

            По време на тройната коалиция Стоев извади старите архиви от ЛКД си и стана шеф на супер секретната и тайна ДАНС-Пловдив. През 2007 г. гръмна скандал в града, че агент на ДАНС изнасял служебна информация за престъпна група около Маргините. Прокуратурата потвърди, че дансаджията изпял на бандитите сведения от базата данни на МВР, повдигна обвинения, но … скоро всичко се забрави и потъна в архивите.  Преди последните избори пък пловдивските агенти се разшумяха, че разкрили схема за купуване на гласове чрез приспадане на сумите, които циганите дължали на лихварите. Самият Ангел Стоев се похвали, че ще бъдат разпитани над 300 длъжници, иззети са повече от 200 лични карти, пистолети и боеприпаси, а апелативният прокурор Андрей Атанасов/приятелят на Красьо Черния/ се закани да разбие организираната група. И досега резултатът от „дейността” на Стоев и Атанасов е една огромна нула, просто няма такъв и няма и да има.

            За сметка на това Ангел Стоев прояви огромен интерес към луксозните яхти на братя Диневи на яхтеното изложение Пролет – 2009 г., когато пипнат в шикозен костюм и с черни очила бе скъп гост на олигарсите, за да се заинтересува от последните модели лодки с цена над 600 000 евро. На щанда на „Венид яхт” се задълбочил в екстрите, които предлага компанията. Пловдивските папараци го щракнаха за спомен, а може би и като доказателство, че през МВР е най-лесно достъпна мечтата на всеки пролетарий да стане буржоа.

            На 4 юни 2010 г. шефът на ДАНС Светлин Йовчев акостира в Пловдив и обяви, че другаря Ангел Стоев ще бъде пенсиониран по негова молба и награден с най-високото отличие на агенцията – почетен знак на ДАНС, първа степен. За файда от дългогодишното му началстване не стана дума, поне пред публиката, която с любопитство наблюдаваше края на една милиционерска кариера, започнала от „като наблюдавах баща си се възхитих от занаята на офицерите от ДС” и завършила на кафе в яхтата на Диневи.

            Вероятно се питаш, драги читателю, какво прави този образцов служител на ДС след пенсионирането си, може би лови риба, ходи на лов или следи за церемониите на масонската ложа на др. Гергов. Може и с това да е занят. Може. Но официално е президент на фирма за консултантски услуги за фирмена сигурност – дава акъл за корпоративната сигурност, информационните системи и бизнес-разузнаването. Натрупванията от семейните страсти, БКП и ДС са се трансформирали в умения за капиталистическия роден естаблишмънт.

            Бог да пази България и капитализма, пардон – комунизма.

            

 Перфектният ДС служител Стоев - ДС, НСС, ДАНС, а сега и областен управител на регион Пловдив