Комунистите в България не прощават ...

 

„На завой“ е първият български политически роман.

Написан е от Димитър Талев през 1930-те години и публикуван през 1940 г. Заради само 1 изречение Талев е пратен в лагер след деветосептемврийския преврат:

"И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ..." - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9