Комунистите ръководят всички партии в България

Публикуваме със съкращения интервюто с автор Димитрина Чернева:

- Г-н Спасов, как създадохте БКП?

- Проведеният пленум на 10 ноември 1989 г. беше акт и дело на полицията, на агентурата в БКП. На 3 април 1990 г. ренегатите, предателите, контрареволюционерите, извършителите на преврата свикаха общоградски митинг на цялото население в София и докараха с коли от цяла България членове на БКП, която не беше регистрирана, независимо от това, че беше включена в чл. 1 на конституцията. На митинга предателите и заклетите антикомунисти начело с Андрей Луканов, Петър Младенов, Александър Лилов и Добри Джуров решиха да закопаят вовеки веков Българската комунистическа партия. Те оповестиха, че сменят името на БКП с БСП – две несъздадени партии по същество. Възмутих се до такава степен, че нервите не ми издържаха, изтъпанчих се на трибуната и казах: „Не, господа предатели, няма сила, която би могла да унищожи БКП, защото тя е плът от плътта и кръв от кръвта на българския народ. Няма сила, която може да затрие от земното кълбо българския народ и държавата България. Те вечно ще живеят и ще съществуват, както ще живее и ще съществува в душите и в сърцата БКП”.

- Но сам казахте, че тази партия не е съществувала в чист вид преди 3 април 1990 г., че е била пълна с полицейски агент-провокатори. Как тогава е била плът от плътта на българския народ?

- Между полицейската агентура имаше и честни комунисти. За тях говоря, за честните комунисти. Очаквам те да се завърнат в лоното на БКП най-късно до следващите парламентарни избори. Те досега блуждаят, не могат да разберат коя е истината. Такъв им е бил моралът и мирогледът – да се водят като слепци, хванати от една върхушка, без да мислят и да размишляват.

Но да се върна към 1990 г. – след като отправих призива си към честните комунисти, ме последваха 114 души. Тогава ние проведохме историческа национална партийна конференция, на която взехме историческото решение да се запази БКП, избрахме централни партийни ръководни органи изключихме от партията всички, които отидоха в БСП, и приехме решение най-късно на 11 април да издадем първия орган на БКП, „Комунистическо дело”. На 10 април 1990 г. беше публикуван новият закон за политическите партии. По нареждане на върхушката в БСП беше насрочено заседание на фирменото отделение на Софийския градски съд, председателствано от бащата на сегашния градски прокурар Николай Кокинов. В едно заседание, без каквото и да е прекъсване и почивка, Кокинов и още двама съдебни заседатели вземат решение да регистрират Българска работническа партия – комунисти, каквато партия не е създавана, после сменят името на БРП(к) с БКП и в същото заседание сменят името на БКП с БСП. По този начин полицията перфектно си свърши работата и тук. БСП не е нищо друго освен агентура и структура на монархофашистката полиция в България. БСП е най-дясната и буржоазна партия. Тя няма нищо общо с идеалите на марксизма-ленинизма и на комунизма. БСП е по-дясна от СДС. СДС не е дясна партия, тя беше създадена от клубовете за гласност и преустройство. СДС по замисъл е комунистическа формация на Желю Желев. А БСП няма абсолютно нищо общо с героичното минало на партията, създадена от Димитър Благоев на Бузлуджа през 1891 г., и няма никакво основание да се самоопределя като наследница на БКП.

- Да, но и те като вас празнуват на Бузлуджа, освен това отбелязвате едновременно една и съща „светла дата”, както се изразихте за 9 септември.

- Не, никога не сме празнували заедно. Това е бошлаф. Ние ще заведем дело срещу БСП. Предстои внасянето в съда на искане от името на БКП за привеждане в изпълнение на реституцията в България. Не може да се връщат имоти, които нямат нищо общо с царската фамилия на Симеон Сакс-Кобург-Гота, а конфискуваните имоти на БКП през 1924 г. да се държат в робство от управляващата тройна коалиция. Това са 31 имота. Ние ще заведем дело срещу БСП и срещу правителствата, които досега не позволяват да ни бъде върнато имуществото. Ще заведем дело и за членския внос, плащан от членовете на партията от 9 септември 1944 г. до 3 април 1990 г.

- Тези пари не са ли плащани от членовете на БКП, които след 1990 г. в голямата си част стават членове на БСП?

- До 3 април 1990 г. няма БСП, тя не е създадена като партия. БСП няма никакво право да ползва този членски внос.

- Имате ли представа колко пари са събрани като членски внос през всички тези години? Каква сума ще поискате?

- Тя е огромна сумата. Не бих могъл да кажа сега каква е сумата, но това ще се докаже в съда с факти и документи.

- Какви документи?

- Имаме документи доста. Достатъчно е да вземем една партийна членска книжка и да се види какъв членски внос е плащан по тази книжка през годините. И на базата на тази книжка ще се види 860 хиляди комунисти колко пари са имали, събрани като членски внос. Ако българското правосъдие не приведе в изпълнение законността, ще отнесем въпроса в Европейския съд за правата на човека. БСП няма никакво право на никакво имущество на БКП, а те и сега ползват целия сграден фонд в цялата страна като дерибеи.

- Какви методи ще използвате, за да постигнете целта си за пълна победа на комунизма? Предвиждате ли революционни действия, ако т.нар. „честни комунисти” не се завърнат доброволно в лоното на БКП?

- Не, не може да се използват такива методи в настоящия момент. Това става по лично убеждение. Ние чакаме да се осъзнае цялата членска маса. Ние тях чакаме да се завърнат в БКП, техните синове, дъщери и жени. Със завръщането им БКП отново ще бъде първа политическа сила. Ние чакаме и от СДС да дойдат комунистите, защото кажете ми в коя партия комунистите не са начело. Това е истината. Ние чакаме и Бойко Борисов. Ами той не си е върнал партийния билет. Отказал е да го върне, въпреки че е рискувал да напусне службата, която е заемал. Ами Цветан Цветанов също, ами Цецка Цачева, председателката на сегашното Народно събрание, е също бивш член на БКП. Ние чакаме отвсякъде да назрее моментът и всички бивши комунисти да осъзнаят престъпната дейност, която извършиха със загърбването на БКП. Чакаме да се завърнат в партията и да нанесем съкрушителен удар чрез избори...