Комунистическата "народна демокрация" (1944-1947)

Янко Гочевъ

Инженер Димитър Василев пред първи върховен състав на ''Народния съд'', декември 1944-януари 1945г.
''Съден'' е от комунистите и убит по заповед на Москва не само заради длъжността, която е заемал като министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството до преврата на 9.09.1944г. и съветската окупация, но основно заради своите патриотични убеждения, класически български ''национален егоист'', за когото ''България е над всичко'' !
Особено ''вражески'' на Москва, много истински от българска гледна точка и достоверни исторически са неговите речи за славянофилството, перманентно насаждано от Москва и Белград сред българския народ, за да го упоят с лъжи, митове и измами и по-лесно да го унищожат.
Инженер ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЗА СЛАВЯНОФИЛСТВОТО през 1941г.
''Славянофилство изобщо няма. То е само прах в очите на малките славянски народи, с който се забулят истинските империалистични стремежи на някогашна царска Русия и сега - едва от два месеца насам - и на болшевишка Русия.
Славянофилски чувства ли ръководеха Сърбия, когато тя заграби чисто български земи - Македония и Западните покрайнини - и когато същата даде - по съюзен договор - възможност на неславянска Гърция да заграби българската Беломорска Тракия и част от Македония?
От голямо славянофилство ли бившият чешки министър-председател Бенеш предлагаше подялбата на България между балканските ѝ съседи?
От славянофилски разбирания ли болшевишка Русия векове държи под робство славянска Полша, а сега, когато воюваше срещу Германия, заграби половината ѝ територия и пр. и пр.?
Безброй исторически действия на славянофилството могат да се изброят, вършени от същите тези, които сега, намерили се натясно, говорят за славянофилство.
Нека бъдем начисто. Ние не се заблуждаваме от опиума на славянофилството, защото за нас днес в тези сериозни и съдбоносни времена, има само едно - български цар, българска държава, български народ и свещен български национален егоизъм. За нас нищо друго не съществува освен България. За нея ние живеем, за нея ние мрем!''
 
Фейсбук