Комунистически терор : Убит без съд и присъда - отец Лука Радев Юруков - архиерейски наместник на Панагюрище

Янко Гочевъ

На 25 ноември 1944г. към 17 ч. отец Лука Юруков от Панагюрище е извикан в общината - търсели го уж от Пловдив. Излязъл без шапка и по подрасник, и повече не се върнал завинаги.
Съпругата му, потърсила го след час, излъгали, че вече не е в общината. По-късно се разбрало, че към 4 ч. през нощта заедно с други хора бил изведен с качулка на главата и откаран в Пловдив. Следствието там не намира у арестуваните никаква вина и ги предава на милиционера Хайнов да бъдат върнати в Панагюрище по етапен ред. На гара Стрелча отец Лука и другарите му са свалени от шумкари комунисти, "неотговорни лица", както ще се изрази по-късно вътрешният министър Антон Югов, и жестоко избити в бостаните край реката. Случайни хора открили подрасника му из бостаните и занесли копче на презвитерата - да го познае. Скубали му брадата, влачили го, чупили му пръстите, рязали го част по част. Всичко това, задето им казал:
"Младежи, защо проливате невинна кръв?
Комунистическият терор, залял цяла България след окупацията й от Червената армия през септември 1944г. се характеризира с изчезването на хиляди българи, вписани по заповед на Москва в черните списъци от ''неблагонадеждни''' лица, подлежащи на унищожаване без съд и присъда под предлог, че са ''фашисти''. Всъщност това е планирана в Москва и изпълнена от комунистите разправа с българския икономически, политически, културен, духовен и военен елит, с цел превръщането на българския народ в подвластна на Сталин комунистическа рая.
Сред безследно изчезналите невинни жертви на комунистическия терор е и отец Лука Радев Юруков - архиерейски наместник на Панагюрище.
Вината" на отеца била в ревностното му свещенно служение. Той организирал младежта в христ.дружество, борел се против сектантската пропаганда. Открил трапезария за бедни и училище за деца на Панагюрските колони, помагал на сиромаси.
На 30.IV.1945г. вече убит е осъден от комунистическия ''Народният съд''. Присъдата гласи: ''В името на българския народ 4 състав на ''Народния съд'' в Пловдивска област присъди: признава подсъдимите и свещеник Лука Радев Юруков за ВИНОВНИ и ги осъжда ОТСЪСТВЕНО да изтърпят наказанието СМЪРТ, да заплатят на държавното съкровище глоба от 1 милион лева и присъжда в полза на държавното съкровище всичкия им движим и недвижим имот".
Така съпругата му остава без дом, отнет й от комунистическата ''народна власт''. Близките на убития свещеник правят постъпки за обявяването му за ''безследно изчезнал'' и за установяването на истината. Чак след десетилетия, сами преживели комунистическия терор разбират за жестоката му смърт. Така и не успяват и до днес обаче да намерят неговия гроб.
 
Фейсбук