Конституционен съд, имоти в чужбина и магистрати – Контракоментар с адв. Емил А. Георгиев