Крахът на комунизма-БКП запазва властта 3

Документален филм за най-големите промени в Европа след края на Втората световна война. След половин век съветско-комунистическо робство народите на Източна Европа получават възможност да тръгнат по свой самостоятелен път на развитие. Крахът на социализма, ускорен от изостаналостта на Съветския съюз и политиката на Михаил Горбачов дават възможност за обединението на Европа. През 1989г. демократичните движения помитат комунистическите сателитни на Москва режими в цяла Източна Европа. През 1990г. Германия се обединява чрез поглъщането на ГДР от ФРГ. През 1991г. и ,,империятаКрахът на комунизма-запазване на властта от БКП с ДС 2 на злото'' СССР се разпада и отива в историята. Това са черни дни за всички комунисти, които още не могат да повярват, че ,,непобедимият'' СССР бе победен без бой в ,,студената война''