Лиляна Павлова ще надскача Плевнелиев

Лиляна Павлова ще надскача ПлевнелиевЩе има приемственост в министерството и ще засилим още повече скоростта по осъществяването на приоритетите. Работим експертно, за да надскочим високата летва, която Росен Плевнелиев постави. Това заяви в парламента новоположилият клетва министър на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Тя ще работи активно за изграждането на новите пътни артерии, за които започва строителство. Вторият й приоритет ще бъде довършването на ОП „Регионално развитие”, както и започването на програмата за енергийна ефективност на жилищните сгради.

"Една много важна тема и голямо предизвикателство, което стои пред нас, е разработването на следващия план за действие и преговорите по новата финансова рамка на Европейския съюз (2014 – 2020)", подчерта Павлова.

Министърът заяви, че министерството ще отстоява приоритети и бюджети в секторите „Регионално развитие”, „Пътна инфраструктура” и „ВиК инфраструктура“. По думите на Павлова - секторът е много важен за МРРБ, защото е необходимо неговото модернизиране.

Депутатите избраха Лиляна Павлова за министър на регионалното развитие и благоустройството. Решението за освобождаване на Росен Плевнелиев и назначаване на Лиляна Павлова на поста регионален министър депутатите подкрепиха със 116 гласа „за”, 37 „против” и двама „въздържал се”.

Премиерът Бойко Борисов обяви пред народните представители, че избирането на новия министър ще осигури стабилност и непрекъснатост в работата на МРРБ.

Коя е Лиляна Павлова?

До оставката на Росен Плевнелиев тя бе зам.-министър в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Родена е на 06.12.1977 г.

Образование:

Доктор по икономика

Магистър „Публична администрация и европейска интеграция”, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Бакалавър „Международни икономически отношения”, УНСС

Специализации:

2002 г. Следдипломна квалификация – "Право", ИСК при УНСС, София

Професионална кариера:

2002 – 2009 г. Началник-отдел в дирекция „Национален фонд”, Министерство на финансите (Финансово управление, контрол и сертификация на средствата от ЕС)

2002 г. Експерт в дирекция „Национален фонд”, Министерство на финансите

1999 – 2002 г. Експерт в Координационно звено по ИСПА, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

1999 г. Експерт по международни проекти, Институт за следдипломна квалификация към УНСС

1998 – 1999 г. Офис-мениджър, Програма ФАР, Темпус проект „СМЕ-03051-97 Национален академичен център по мениджмънт и капиталови пазари”

1997 – 1999 г. Финансов мениджър, Програма ФАР BG 9315 „Програма за обучение на мениджъри”

Чужди езици:

Английски, руски

Ресор:

Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие"

Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"

Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти"

actualno.com