МИЗЕРИЯТА НА ТРУДА У НАС

Grigor Lilov

Пред празника на труда - 1 май
МИЗЕРИЯТА НА ТРУДА У НАС

България е на последно място в Европейския съюз по разходи за труд на час. 
У нас се заплащат едва 5,30 евро на час от работодателите (вкл. осигуровки за тяхна сметка) сочат данните за 2018 година на Федералната статистическа служба в Германия.
*** бел. това са 1824 лв. на месец средностатистически разходи на работодател за нает. Немската статистическа служба ползва данни на българската, а според мен родната статистика е некоректна в това отношение.

Другите изоставащи са Румъния - съответно 6,50 евро, Литва – 9,20 евро, Латвия – 9,70 евро, Полша и Унгария – 9,90.
Средно за ЕС са 26.6 евро на час. 
В индустрията Германия е на четвърто място в разходите за заплащане (40 евро), в услугите - на 9 място в ЕС (32.8 евро). Средните равнища за Европа съответно са 27 евро и 26.5 евро.

Фейсбук