МИСТЕРИИ В ДЕМОГРАФИЯТА

Petar Ivanov

Първо казвам демографската истина, както я вижда ЦРУ. Там не лъжат, както в НСИ и БАН. В страницата за България в сайта на ЦРУ, данните са 2017 г., четем:
1. Раждаемост 8,7 промила, и сме на 212-то място от 226 страни;
2. Смъртност 14,5 промила, на 3-то място от 226 страни, пред нас са само Литва с 14,6 промила и Лесото с 15.0 промила;
3. Растеж (Growth) -6,1 промила, отрицателен растеж, намаляване, на 227-мо място от 335 страни, след нас са разни острови; 
4. Мигрантското салдо (имигранти минус емигранти) е -0,3 промила, около 2 000 души;

Малко обяснение:
Отрицателният растеж -6,1 промила се получава така: 8,7 - 14,3 = -5,8. Това е отрицателен естествен прираст на населението.
Той, събран с мигрантското салдо, дава растежа: -5,8 - 0,3 = -6,1 промила отрицателен растеж, или намаляване.

Първа мистерия
От 235 държави в света само 35 намаляват. От тези 35 страни цели 19 (54% от 35) са бивши социалистически страни. 
Общо бившите соцстрани обаче са 40. Значи от всичките 335 страни в света социалистически са били само 40. От тях 2 (Словакия и Грузия) са с нулев растеж, а тези, които увеличават населението си, са 19 (48% от 40). Това са Албания, Татарстан, Киргизстан, Азърбайджан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Монголия, Северна Корея, Китай и др. 
От некомунистическите 295 на брой страни в света само 16 (това е 5% от 295) намаляват, другите се увеличават.
А за комунистическите страни този процент не е 5%, а е около 50%, пет пъти по-голям, 5 срещу 50.
В демографски план може да се каже, че социализмът и комунизмът убиват населението, то изчезва. Даже и след като те са отхвърлени на боклука.
Защо? Как става това?

Втора мистерия
Според публикувани неоспорени от никого официални данни българските емигранти в чужбина са 2,8 млн. души.
Можем да пресметнем, че за 28 години Преход (преди него не беше възможно) всяка година са напускали България десетки хиляди души, иначе няма как емигрантите ни да са толкова.
Според моите изследвания числото на емигрантите се колебае между 30 000 и 50 000 годишно, според КНСБ средното годишно число е 40 000 души (-40 000). Приемам, че е така.


Защо това число е толкова по-голямо от публикуваното от ЦРУ миграционно салдо (-0,3 промила) и реален брой емигранти (-2 000 души)? Разликата е 20 пъти!
Получава се така, че за да е налице миграционно салдо от -2 000 души, трябва за една година в България да са навлезли (от Сирия, Авганистан, Турция и др.) 38 000 имигранти (38 000 - 40 000 = -2 000), само така сметката излиза.
Според официални данни на Държавната агенция за бежанците обаче средногодишният брой на дошлите в България (които всъщност после все пак я напускат) за 6 години е 5 545 души. 
Значи всяка година отнякъде мистериозно се появяват близо 32 500 имигранти, за да се формира числото 38 000, нужно за информацията на ЦРУ. Онези “-2 000 емигранти” или “-0,3 промила” без това число са абсурдни.
Къде са тези за 6 години близо 200 000 имигранти? Нали ужким ограда, гранична полиция, Валерито, Елена Йончева? Скрити ли са към четвърт милион хора? Къде са?

Трета мистерия
Как е възможно при миграционно салдо -0,3 промила, или 2 000 емигранти годишно, за 28 години Преход извън България да живеят 2,8 млн. емигранти? Ако приемем -0,3 промила за средно мигрантско салдо за последните 28 години, извън България емигрантите ни би трябвало да са 56 000, и заедно с родените навън техни деца - около 80 000. А числото на българите в чужбина е съвсем друго, не е 80 000, а 2 800 000 души, 35 пъти повече! 
Как да си обясним всичко това? Какво става?

Четвърта мистерия
Защо НСИ официално оповести в своя сайт годишна смъртност в България в размер на 15,3 промила, и с това ставаме световен шампион по намаляване и изчезване на населението, изпреварвайки Литва и Лесото, а после се пласира доста по-малкото число 14,5 промила, което влиза и в страницата на сайта на ЦРУ? 
Може би само и само да не сме световен първенец? Ама сме!
Защо само за 8 години, от 2009 г. до 2017 г., тъкмо ние от 335 страни се изкачихме от 19-то място в света по смъртност през 2009 г. до шампионския подиум сега? Сякаш у нас върлува смъртоносна пандемия.
Как и защо става това? Какво върлува?

Пета мистерия
Защо у нас по най-важния проблем на България - демографската катастрофа - от дълги години на практика не се прави нищо, БАН даже закри Демографския си институт, има за космоса и за океаните, защо имаме и тъпа Национална стратегия, в резултат на която темпото на намаляването ни рязко се усили, и станахма европейски и световни шампиони по изчезване?
Защо в демографската сфера са втъкнати и я обяздват в свой личен интерес пишман експерти: етнически турци (Хасан Адемов), цигани (бат Сали), комунисти (Калфин), агенти на ДС (агент Иван), глуповати депутати и министри, чудновати персони като разни Султанки, Валерковци, Антоанетки etc.? 
Защо? И докога? Ко става ве?

Фейсбук