"Най-доброто, което свърши този парламент е, че нищо не свърши".

Иван Сотиров

 

"Очевидно е, че Конституционният съд изпълнява политическата поръчка да изчака, докато Кирил Петков бъде освободен от канадско поданство, за да може когато се произнесе по неговия случай той вече да не е в състояние на несъвместимост с Конституцията".
"Ако към момента на решението на КС Петков е с чуждо поданство, той ще трябва да освободи противоконституционно заемания от него пост, но ако е освободен от чуждото си поданство, ще имаме само една констатация с морално-политически, но не и с правни последици. И понеже морално-политическите норми у нас са относително нещо, това означава, че няма да има последици! Ако КС констататира, че Указът на Президента е притивоконституционен, това няма да означава, че Кирил Петков е министър в нарушение на Конституцията, ако към момента на решението на КС той вече е освободен от канадско поданство", допълва Сотиров. Той констатира, че "Най-доброто, което свърши този парламент е, че нищо не свърши".
 
Фейсбук