НАП проверява 12 800 фирми за големи касови наличности

Националната агенция за приходите за поредна година стартира кампания и контролни действия спрямо фирми, декларирали в годишните си финансови отчети, че държат на каса нелогично големи суми. 

Става дума за близо 12 800 лица, които са посочили в годишните си финансови отчети за 2020 г., че държат в брой над 100 хил. лева, като сред тях няма търговски вериги, банки, казина или други фирми, които по принцип оперират с много пари в брой.

Практиката до момента показва, че тези наличности не съществат реално, а са похарчени от собствениците на фирмите и в този случай те трябва да платят данък дивидент.

 

Данъчните инспектори вече започват проверки и ревизии на близо 2 500 дружества, като преброяват, описват и сравняват сумите в касата с посочените в счетоводните отчети, съобщиха от НАП.

Наред с контролната кампания на място, рисковите лица ще получат електронни писма или обаждане от Информационния център на НАП. По този начин приходната агенция насърчава фирмите доброволно да прегледат отново счетоводните си документи и да направят корекции в годишните си финансови отчети, в случай че са допуснати неточности.

Дружествата, допуснали технически грешки, могат да се възползват от предоставената им възможност да коригират сами данните и да подадат счетоводните си данни отново.  

Миналата година от НАП се похвалиха, че вследствие на кампанията и проверките на място над 5600 фирми са платили данъци в размер на 68 млн. лв. за раздадени дивиденти. Над 2500 фирми например са реагирали на напомнителните писма и са декларирали малко над 19 млн. лв. дължим данък за доходи от дивиденти. Други 10.5 млн. лв. данък са били  декларирани след проведените от служители на информационния център на НАП над 4000 телефонни разговора. 

„В духа на партньорски подход, НАП информира бизнеса за възможностите за корекции в декларираните данни. Отчитаме положителен ефект от кампанията през предходната година върху поведението на дружествата. Много от тях разпределиха дивидент и платиха данъка за това, други коригираха годишните си финансови отчети“, отбелязва заместник изпълнителният директор на НАП Зоя Габровска.

https://www.segabg.com/hot/category-economy/nap-proveryava-12-800-firmi-...

Tags: