Непукизмът на местната власт в Бургас е абсурден

Съмнително е вече дали нормални хора управляват община Бургас ?!

Миналият месец и тези осемнайсет дни от ноември показват според данните за замърсяването на въздуха в Бургас, че ни управляват непукисти, които бездействат от години с властта дадена им в този аспект от поне два закона, да не говорим за моралните аспекти и поетите лично от тях декларативно задължения ...

И днес сме на второ място по замърсяване на въздуха в страната макар че Бургас не е в котловина и няма милион жители и милиони движещи се автомобили и температурите не предизвикват палене на печки с твърдо гориво, но въпреки това реални данни показват до 3 пъти наднормени стойности на замърсяването с ФПЧ.

В заключение ще кажа, че подобно управление, което е глухо и сляпо към този проблем, който засяга здравето и живота на бургазлии НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОСТАВЯ ДА БЕЗДЕЙСТВА И ТРЯБВА ДА СЕ СМЕНИ ...

"Под лупа"