Не знам кое е по - ужасяващо - че сте послушни ,че не знаете или че не искате да знаете!

Румяна Ченалова
 
Не можела българската държава да се намесва, ако други държави- членки или компании предприемат ограничителни мерки във връзка с ваксинацията?!
ЩАБА
Много удобно, недраги ми некомпетентни, безмозъчни слуги на мафиотското управление.
Не знам кое е по - ужасяващо - че сте послушни ,че не знаете или че не искате да знаете!
Европейският съюз разполага само с правомощията, които са му дадени по силата на Договорите за ЕС (принцип за възлагане на правомощия). Съгласно този принцип ЕС може да действа единствено в рамките на правомощията, които са му дадени от държавите от ЕС в Договорите, за постигане на целите, заложени в тях. Правомощията, които не са му предоставени в Договорите, принадлежат на държавите от ЕС. Договорът от Лисабон разяснява разпределението на правомощия между ЕС и държавите от ЕС. Тези правомощия са разделени в 3 главни категории:изключителни правомощия; споделени правомощия; правомощия за подкрепа.
В областта "споделени проблеми на сигурността в областта на ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ", ЕС разполага с т.н. СПОДЕЛЕНИ ПРАВОМОЩИЯ - чл.4 ДФЕС : ЕС и държавите от ЕС могат да законодателстват и да приемат правно обвързващи актове. Държавите от ЕС упражняват собствените си правомощия, където ЕС не упражнява правомощията си или е решил да не ги упражнява."
В областта " опазване и подкрепа на общественото здраве" правомощията ЕС са от категорията " подкрепящи" чл.6 от ДФЕС .ЕС може да се намесва само за да подкрепя, координира и допълва действията на държавите от ЕС.
Профилактиката и реагирането на заболявания играят важна роля в политиката на ЕС в областта на общественото здраве. Профилактиката се отнася предимно до области като ваксинация, борба с антимикробната резистентност, действия за борба с рака и отговорно етикетиране на храните.
Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) осъществява оценка и мониторинг на възникващи заплахи за здравето, за да координира реакцията. В същото време Европейската агенция по лекарствата (EMA) управлява научната оценка на качеството, безопасността и ефективността на всички лекарствени продукти в ЕС.
Всеки гражданин на ЕС се ползва от едни и същи основни права, базирани на ценностите на равенството, недискриминацията, приобщаването, човешкото достойнство, свободата и демокрацията. Тези ценности са подсилени и защитени от принципите на правовата държава, залегнали в Договорите за ЕС и Хартата на основните права. Гражданите на ЕС имат право да живеят, работят, учат и сключват брак в други страни от Съюза. ЕС работи, за да опазва сигурността на личните данни на европейските граждани и да им осигурява права като потребители.
В случай, че ЕС наруши принципите на пропорционалност или субсидиарност или държава членка наруши основни права на гражданите на съюза, съществуват гаранции за СЪДЕБЕН КОНТРОЛ.
Това БИ ТРЯБВАЛО да знаят неуважаемите управляващи и отрочетата им и да гарантират на нас , българските граждани, че ще защитят правата ни, когато са нарушени / от ЕС или държава- членка/ по предвидения в правото на ЕС ред.
Те обаче твърдят, че нищо не могат да направят.
Това се нарича неграмотност и безотговорност - същностни характеристики на управлението на ГЕРБ.
 
Фейсбук