Нобеловият лауреат д-р Монтание няма да бъде ваксиниран, той дори се страхува за бъдещото поколение ( видео)

Le prix Nobel Dr Montagnier ne se fera pas vacciner, il a même peur pour la future génération

Emil Zahariev

ЗА СТАЛИНИСТИТЕ ОТ ФИНАНСОВАТА ПЕЩЕРА!!!
Ето мнение на Френски Нобелов Лауреат! - не на тъмен балкански субект.
Кратък превод:
Интервю с носителя на Нобелова награда Люк Монтание:
На въпрос дали ще се ваксинира, той отговаря твърдо НЕ и добавя, че при симптоми на грип взима Цитромицин. Запитан за мнението му относно новата RNA ваксина, ученият казва, че това е дългосрочен проект и ако се наложи ваксинирането сега, това би било голяма грешка, тъй като реакциите са неизвестни на този етап и могат да се очакват всякакви проблеми, като ракови заболявания, например. Добавя, че това е игра на вещици в учение. Според него, човек, както и децата не трябват да бъдат използвани като опитни мишки, тъй като е неетично и не може да се допусне да има починали в резултат на ваксина. Д-р Монтание казва, че е неизвестно също така какво ще се случи и при бъдещите поколения в резултат на тази ваксина. Запитан дали ваксинирането е единственото решение за кризата, той отговаря, че не е и че съществуват успешно прилагани лечения, като Цитромицин и Хидроксихлорокин, които не са скъпи. На въпроса "Кой стои зад тази криза?", д-р Монтание казва, че става въпрос за изключително влиятелни хора, които са финансово подплатени, между които е Б. Гейтс. Итервюиращият го пита дали не се страхува, че изказвайки подобно мнение може да се намери в психиатрична клиника, както се е случило с професор Fourtillan, който е дръзнал да изрази мнението си за кризата. Д-р Монтание завършва, казвайки, че се надява никога да не се връщаме във времето на Сталин, когато неудобните хора са затваряни в психиатрични клиники и добавя, че той просто държи да говори истината.
 
Фейсбук