Нова декларация на Росен Христов потвърди, че той е декларирал неверни данни

https://bird.bg/hristov-deklaracia-2/?fbclid=IwAR1O7qDiG-onsefMUIrBI_mvi...

Министърът на енергетиката Росен Христов е декларирал неверни данни в подписаната от него декларация с Вх. № 522 от 19.08.2022, за което се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. Това се потвърждава от публикуваната нова декларация на министъра с Вх. № 530 от 31.08.2022. Тя е за промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ, а именно: заличаването му като управител в 5 дружества. В тази декларация на министъра се появява 5-то, липсващо в първата му декларация дружество „Херкомерс” ООД, което разкрихме в по-ранна публикация.

Да припомним, че Росен Христов не е декларирал в законовия 7-дневен срок, че е управител в 5 фирми към 2 август 2022 г. Тогава е назначен за служебен министър на енергетиката с указ на президента Румен Радев. Декларацията за несъвместимост на министър Христов е входирана чак на 19.08.2022 г. и в нея е дописвано с два различни химикала. Също така, в нея липсва дружеството „Херкомерс” ООД – в ликвидация, в което министърът е съдружник и управител към датата на подаване на първата декларация.

Освен това, в първата декларация не е декларирано кое е вярно [Не съм/Съм управител]. Сега и това получава отговор в новата декларация. Министърът е бил управител в 5 дружества и вече е заличен като такъв. Това се потвърждава и от вписванията по партидите на 5-те дружества в Търговски регистър.

Съмнения има и за дипломата на министър Росен Христов от Калифорнийския университет в САЩ, както и за работата му в Русия. Свободна Европа информира, че от Министерството на енергетиката и Министерския съвет, а също и самият министър, не отговорят на въпросите къде е завършил и кога е работил в Русия.

Припомняме елементите в първата декларация на министъра, отбелязани по-долу, които будят съмнение и повдигат много въпроси.