Новото правителството е изхарчило само през декември 9 млрд. лв.

Хазната ще завърши 2021 г. с дефицит от 4 милиарда лева

 

Противно на уверенията, че бюджет 2021 може да завърши с нулев дефицит или даже да излезе на излишък, картината в края на годината е различна. Правителството е изхрачило крупната сума от над 9 млрд. лв. само в рамките на един месец - декември, показват предварителните данни на финансовото министерство за изпълнението на консолидираната фискална програма. Така вместо на нула или на изллишък, хазната приключва годината с дефицит от 4 млрд. лв. или 3% от БВП. Все пак минусът в бюджета остава под официално планираното ниво от 4,6 млрд. лв. 

По предварителни данни разходите по консолидираната фискална програма, с включени бюджети на осигурителните фондове и общините, към края на 2021 г. ще възлязат на 56,2 млрд. лв. Приходите и помощите от ЕС са в размер на 52,2 млрд. лв. или минусът е точно 4 млрд. лв. Към края на ноември бюджетът беше на излишък, като приходите бяха в размер на 47,8 млрд. лв., а разходите - 47,14 млрд.. лв. С голямо изоставяне бяха капиталовите разходи. Според последните подробни данни на МФ - за ноември, те са успели да стигнат ниво от 3 млрд. лв. или 2 пъти по-ниско от заложеното. Няма яснота какво е наваксано през декември - подробни данни за последния месец от годината ще има едва през януари. 

Харченето на пари набързо в края на годината традиционно е критикувана практика, като новото правителство се застрахова за 1,2 млрд. лв. от извънредните разходи и поиска за тях разрешение от НС. От финансовото министерство изтъкват, че голяма част от дефицита е натрупан заради възникнали извънредни разходи. Общо за ковид добавки към пенсиите на хората бюджетът е изхарчил през 2021 г. 1,7 млрд. лв., като по това перо трябва да ес прибавят и други 750 млн. лв. авансово заделени за добавки до юни, 2022 г. За помощи за бизнеса и електроразпределителните дружества са отишли 1,3 млрд. лв., включително 450 млн. лв. авансово за ккомпенсации до март, 2022 г. Не е ясно какви точно преразпределения са изискали тези извънредни решения и има ли неизпълнени други разходни пера. 

Към края на ноември фискалният резерв на страната е бил 12 милиарда и 800 милиона лева. 

Новото правителството е изхарчило само през декември 9 млрд. лв. | СЕГА (segabg.com)