Ново обедняване? Над 75% от българите затруднени да покриват разходите си

През 2022 г. над 75% от българите са изпитвали затруднения да покриват ежедневните си разходи, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт.

От тях 26,1% определят покриването на ежедневните им разходи като трудно, а 12,3% - като много трудно.

 

Само 4% от анкетираните с лекота покриват ежедневните си разходи.

 

На фона на постоянно повишаващи се цени,  за 67,8% от българите доходът на домакинството им е останал без промяна през четвъртото тримесечие на 2022 г.

 

Увеличение на доходите са посочили 26,7% от анкетираните лица.

 

Основните причини за увеличение на доходите и през четирите тримесечия на миналата година са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране на заплатите, отчита НСИ.

https://frognews.bg/novini/novo-obedniavane-nad-75procenta-balgarite-zat...