Ново скандално назначение на „Промяната“- дисциплинарно уволнен от НАП за теч на данни стана областен на Ловеч (ДОКУМЕНТИ)

Виктор Стойчев ровил в данните на стотици хора и фирми

zonanews.bg

Четворната коалиция, която се кълне в „Промяната“ наистина е на път да стане шампион по назначаването на проблемни, скандални персони на високи позиции във властта. Днес встъпи в длъжност новоназначеният областен управител на област Ловеч Виктор Стойчев.

Разследване на Zonanews показва, че същият човек е дисциплинарно уволнен от НАП-Ловеч със заповед № ЗЦУ-1139/ 26.07.2019 г. на заместник-изпълнителния директор на НАП. Прегрешенията му са описани в докладната записка от 15.07.2019 г. заради неоторизиран достъп до данните на стотици хора и фирми, „осъществил е 512 пъти достъп до данъчно-осигурителна информация за физически и юридически лица в информационните система на НАП, като за 475 достъпа не е представил пред проверяващите длъжностни лица от Инспектората на НАП основание за извършването им“.

Какви са фактите? Със Заповед № ЗЦУ-1454/16.10.2018 г. на изпълнителен директор на НАП е наредено извършване на проверка по постъпил сигнал от 09.10.2018 г. В хода на проверката са установени данни за извършени множество достъпи до информационните системи на НАП от Виктор Василев Стойчев.

За установените обстоятелства при извършената проверка е изготвен подробен доклад. На 16.05.2019 г. до изпълнителния директор в ЦУ на НАП постъпва докладът от ръководителя на Инспектората на НАП с вх. № 94-В-409, в който се излагат установените обстоятелства при извършена проверка по постъпил сигнал. В доклада е направен извод за установени нарушения на Политиката за информационна сигурност и на Етичните норми за поведение на служителите на НАП от двама служители в офис Ловеч, единият – сегашният областен управител на Ловеч Виктор Василев Стойчев.

Направено е предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Виктор Стойчев във връзка с констатации за системно нарушаване на правилата, указани в Политиката за информационна сигурност на НАП и Етичните норми за поведение на служителите на НАП. Назначен е Дисциплинарен съвет, които подготвя образуването на дисциплинарно дело срещу Виктор Стойчев – тогава директор на офис за обслужване-Ловеч към ТД на НАП Велико Търново, за нарушенията, описани в доклад вх.№94-В-409/16.05.2019 г.

По образуваното дисциплинарно дело Съветът е провел две заседания на 18.06.2019 г. и на 24.06.2019 г. и е събрал писмени доказателства – изготвения доклад от Инспектората и приложенията към него. Съветът е установил, че в периода 01.06.2017 г. – 08.10.2018 г. Виктор Стойчев е осъществил 512 пъти достъп до данъчно-осигурителна информация за физически и юридически лица в информационните система на НАП, като за 475 достъпа не е представил пред проверяващите длъжностни лица от Инспектората на НАП основание за извършването им.

Дисциплинарният съвет е намерил много повече неоторизирани влизания, но са фиксирали 512, защото са се спрели само на влизанията за периода 01.06.2017 г. – 08.10.2018 г. При анализа на установените обстоятелства Дисциплинарният съвет е стигнал до извод, че Виктор Стойчев е извършил нарушения на чл. 10, ал. 2 от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация /КПСДА/ и раздел 3, т. 1 от Етичните норми за поведение на служителите на НАП, т. 9.3.1 от Политиката на информационна сигурност на НАП, Правилата за правата и задълженията на потребителите, ползващи информационни активи на НАП и писмо на ЦУ на НАП изх.№ 26-А-37/18.07.2016 г. относно неправомерно обработване на защитена информация от служители на НАП.

Тези нарушения на нормативни и вътрешно-служебни правила Дисциплинарният съвет е квалифицирал като дисциплинарни нарушения по чл. 89, ал. 2, т.1 от ЗДСл – неизпълнение на служебни задължения, по чл. 89, ал. 2, т.3 от ЗДСл – неспазване кръга на служебните задължения и по чл. 89, ал. 2, т.5 от ЗДСл – неспазване правилата на КПСДА чл.10, ал. 2 и чл. 5, ал. 2. Въз основа на установеното по дисциплинарното дело, Дисциплинарния съвет е постановил Решение № РЦУ-80 от 15.07.2019 г., в което са изложили анализ на установените факти, дадена е квалификация на извършените дисциплинарни нарушения, направени са изводи за тежестта им и е формирано решение за налагане на жалбоподателя дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 90, ал. 1, т. 5 от ЗДСл. На 17.07.2019 г. преписката е доведена до знанието на изпълнителен директор на НАП. Виктор Стойчев е поканен два пъти да се яви за обяснение при изпълнителния директор на НАП, но той не се явява.

На 26.07.2019 г. е издадена Заповед № ЗЦУ-1139/26.07.2019 г. на изпълнителния директор на НАП за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“, а на 29.07.2019 г. е издадена Заповед № 1835/29.07.2019 г. на изпълнителния директор на НАП, с която е прекратено служебното правоотношение с Виктор Василев Стойчев поради дисциплинарно уволнение.

Стойчев обжалва в Административен съд-Ловеч, където губи делото. Констатациите за нарушенията му като директор на офис за обслужване-Ловеч към ТД на НАП Велико Търново и уволнението му от тази позиция са потвърдени с Решение № 49/2.03.2020 г. по адм.д.№386/2019 г.

 

Виктор Стойчев жали и пред Върховния административен съд. С Решение № 14326/18.11.2020 г. ВАС оставя в сила решението на Административен съд-Ловеч. Потвърдено е, че Виктор Стойчев е дисциплинарно уволнен от НАП заради осъществен от него неоторизиран 512 пъти достъп до данните на стотици физически и юридически лица – сметки, кредити, кредитни и дебитни карти, задължения, данъчно-осигурителна информация за физически и юридически лица в информационните система на НАП.

Това е чудовищен скандал, за който от „Промяната“ трябва да обясняват дълго. И пак няма да намерят причини, за да оправдаят това скандално назначение на областен управител в област Ловеч. Да не забравяме, че става дума за висша позиция, с ранг на зам.-министър.

Днешният областен управител на Ловеч Виктор Стойчев се оказва и недостижим в партийното номадство! Фактите са потресаващи – бил е кандидат-депутат от СДС, общински съветник 2015-2019 г. от ГЕРБ (гражданска квота), но започва да подкрепя в един момент групата на БСП в Общински съвет-Ловеч. Бил е кандидат депутат от Евролевицата, а в момента е общински съветник от ВМРО! Бил е кандидат за кмет от ВМРО на последните местни избори. В момента вече е прелетял като пъргав политически елф в „Продължаваме промяната“! Да си го носят на гръб, следователно!