НСИ отчете свиване на почти всички сектори на българската икономика

НСИ отчете свиване на почти всички сектори на българската икономикаСпад в почти всички сектори на българската икономика през ноември отчете Националният статистически институт (НСИ). Зациклянето на икономиката е регистрирано както на месечна, така и на годишна база, което означава, че тенденцията е трайна и не се дължи единствено на международната конюнктура.

През втората година от управлението на ГЕРБ сред най-тежко пострадалите сектори в икономиката са  търговията на дребно, която се е сринала с 5,3% на годишна база, а за ноември е спаднала с 0,6%, строителната продукция – спад с 10,8% за една година и с 0,4% за ноември, и добивната промишленост, която се е свила с над 7% за една година.

Търговията с техника, мебели и други стоки за бита се е свила с 14%. Спад е регистриран още в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 13,4%, в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 11,2%, в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия – с 2,6%, и в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 0,9%.

Намаление на месечна база се наблюдава в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 10,4%, в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 2,1%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 2,1%, и в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия – с 0,6%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 10,7%, при производството на изделия от каучук и пластмаси – с 8,1%, при производството на напитки – със 7,2%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 6,0%, при производството на облекло – с 3,9%. Ръст е регистриран при ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 15,5%, при производството на тютюневи изделия – с 14,4%, при производството на електрически съоръжения – с 8,2%.

Напук на отрязаните ленти от премиера Бойко Борисов строителството и инфраструктурата отчитат спад от 16,3% за една година.

На годишна база намалението на строителната продукция през ноември 2011 г. се определя предимно от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където спадът е 16,3%, изчислен от календарно изгладени данни, докато в сградното строителство намалението е 5,2%

Заради увеличението на цените един от малкото сектори, в който се увеличават оборотите, е търговията с автомобилни горива и смазочни материали. Там ръстът е 2,1% Увеличила се е и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности – с 1,7%.

Увеличава се и производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ. В тези отрасли увеличението на цените също е осезаемо.

На годишна база производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се е увеличило с 10,5%, докато намаление е отбелязано в добивната промишленост – със 7,5%, и в преработващата промишленост – с 1,5%. Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти (7,8%) и в производството на енергийни продукти (5,0%), докато в производството на продукти за междинно потребление е отчетено намаление (2,6%).

ГЛАСОВЕ