Общински Черен петък на имоти в Община Бургас - така ми изглежда внезапната продажба на 60 парцела с размер около 1 декар всеки във в.з.Росенец.

Daniela Bozhinova

Общински Черен петък на имоти в Община Бургас - така ми изглежда внезапната продажба на 60 парцела с размер около 1 декар всеки във в.з.Росенец. Предстои Общинският съвет да одобри процедура с таен търг за тях на предстоящата сесия. Трябва да одобрим и поправим сега, в края на годината Годишната програма за управление на общинската собственост, тъй като тези имоти не са включени в нея?! И те не са единствените.

Фейсбук

Коментар "Под лупа" : Явно Община Бургас го е позакъсала с парите и спешно се нуждае от пари. Факт е,че 41 от предложените 60 недвижими имота от тези на тезгяха за продан не са били включени досега в Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 г., което е видно от предложеното решение по Докладна записка на кмета Димитър Николов - №08 - 00 12 183 / 19.11.2021 г.

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас

...

 

Р Е Ш Е Н И Я:

 

  1. Да се допълни годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г., приета по т.11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20), в частта на раздел І - „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс”, със следните имоти:

​Дали очакваните 1-1.2 млн. лева ще решат финансовите проблеми на общината ?!