ООН също съзря корупцията, подслушването и натиска върху съда в България

Комитетът за защита правата на човека на ООН отправи остри критики към България за липсата на резултати в борбата с корупцията в съдебната система, прекомерното подслушване и опитите за оказване на натиск върху съда.

 

Страната ни получава срок от една година, за да отстрани проблемите, преди да докладва на международния орган.

България е критикувана още за полицейското насилие, лошите условия в арестите, честото използване на езика на омразата в публичното пространство и наличието на дискриминационно отношение спрямо ромите, възрастните хора, жените, децата и хора с увреждания.

Според комитета органи извън съдебната власт не съблюдават в достатъчна степен принципа за независимост на съда, което води до ниско доверие на обществото в системата. Според ООН българските власти трябва да проведат кампании за информиране на общественото мнение за начина, по който функционира съдебната власт.

Преди два месеца по време на своето посещение в страната специалният пратеник на ООН за съдебната система заяви, че българското общество трябва да различава отговорностите на полицията, прокуратурата и съда.

Комитетът на ООН критикува България още за "широкото разпространение на телефонното послушване", както и че лицата, които са били подслушвани незаконно, не са информирани за това.

Кръстьо ПЕТРОВ

Медиапул