Опоскването на ОПОС: Доклад разкрива съмнителни фирмени обръчи и натиск над чиновници

Написано от Атанас Чобанов, BIRD.BG

https://bird.bg/oposkvane-opos/

 

Оперативна програма “Околна среда” е с най-слаба усвояемост на евросредства спрямо другите програми. Причините са “недобро планиране и прогнозиране”, но също така “конфликт на интереси и други обвързаности с определени изпълнители”,  “натиск” и “принуда” над служители на неофициални срещи с представители на фирми-изпълнители. За тези твърдения има и доказателства – аудио и видео материали. Информацията е от доклад на ГД ОПОС до бившия министър на околната среда и водите Емил Димитров с прякор “Ревизоро”, с който редакцията ни разполага.

На прицела на докладчика, и.д. главен изпълнителен директор на ОПОС Гергана Грозданова са няколко  големи концентрации на проекти в едни и същи фирми:

Така само в тези четири фирми са се събрали 130 милиона лева от проекти на обща стойност 335 милиона лева.

“Прави впечатление участието на едни и същи изпълнители, които изготвят и отговарят за стратегически документи, в резултат на които се реализират мерки по програмата и се усвоява значителен ресурс” – констатира се в доклада.

Проверка на БРРД в системата ИСУН установи, че в един и същ проект подизпълнители са едновременно “Балканика” и “БТ-Инженеринг” (и свързаната с нея “Алара 2000”) или “Балканика” и  “Екосол”. Такава е ситуацията с няколко еднотипни проекта за компостиращи инсталации в Ракитово, в Сандански, Петрич, Благоевград, Гоце Делчев.

Колкото до “Дикон Груп”, изглежда тя не е част от този обръч от фирми, а действа в други конфигурации, като усвоява пари и по проекти на ОП “Иновации и Конкурентоспособност”.

В доклада е споменато и Сдружението “Асоциация наука за природата” със 7 458 941 лв. по приоритетна ос “Биоразнообразие”, където се наблюдавало хаос при възлагането на обществените поръчки.

Конфликт на интереси и натиск над служители

Като пример за конфликт на интереси и натиск над чиновници е посочено лицето Денис Ботев Табаков. Той е син на собственика на “БТ-Инженеринг” Ботьо Табаков. Според доклада Денис Табаков взема активно участие в срещи с УО на ОПОС, а по информация на служители, отговарящи за проектите на общините Видин и Асеновград те са били “принуждавани да коментират проблеми и да дават варианти на решения на неофициални срещи при заместник главен директор в присъствието на гореспоменатото лице”. Към доклада са приложени доказателства, включително и записи на срещи, на които експерти в очевиден конфликт на интереси оказват натиск при търсене на решения пред изпълнители по договори.

Същият Денис има и договор с предмет “Оценка на проектни предложения” на обща стойност 29 190 лв. и е участвал в оценката на проектите на ВиК в Сливен, Силистра, Перник, Видин, Пловдив и Добрич. Но основната дейност на фирмата на баща му е по приоритетна ос “Отпадъци”.

БРРД изпрати запитване за коментар на тези твърдения до служебния имейл на “БТ-Инженеринг”, но не получи обратна връзка.

От Министерството на околната среда и водите не отговориха на неколкократните ни запитвания дали новият служебен министър на екологията е запознат с доклада и дали констатациите в него са предоставени на ОЛАФ и Прокуратурата за разследване.

Сдружения-еднодневки усвояват десетки милиони

Както е отбелязано в доклада, най-голяма концентрация на проекти и съответно на евромилиони се наблюдава във фирми и сдружения свързани с Аглика Павлова Георгиева. Прави впечатление, че за проектите се използват едноименни сдружения, но с различни ЕИК. Така ДЗЗД “Балканика Биогаз” с ЕИК 177424272 изпълнява проект за Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград за който е получила по договори 26 666 000,00 лв, а ДЗЗД Балканика Биогаз с ЕИК 177413332 изпълнява проекта за Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас по който са договорирани 24 451 427,00 лв. Така само с две сдружения се усвояват 50 милиона лева. 

Този номер с едноименните сдружения не се прилага за пръв път. Проверка на БРРД засече четири сдружения с едно и също име “Балканика Арт ДЗЗД”, но с различни ЕИК номера: 176310892, 176506250 176361488 и 176608061. Две от тези сдружения успешно са се трудили по европроекти в предишния програмен период, но в съвсем друга област – проект “Исперих – Разград- Попово: Път на древни култури и традиции” и три проекта за маркетинг и реклама, създаване и промотиране на иновативни културни събития на туристически продукти в общините Стара Загора, Стамболийски и Ямбол.

Общото между всички тези “балканики” е, че в тях водещо е дружеството “Балканика Енерджи” АД (предишно име “Балканика Инженеринг” АД), в която основен акционер е Аглика Павлова Георгиева, а миноритарен е Димитър Виденов Георгиев. В управата на дружеството е и неговият син Виден Георгиев, който е съпруг на Аглика. Фирмата се специализира в изграждане на инсталации за биогаз и биомаса, но също и други ВЕИ решения.

В два от проектите за компостиращи инсталации в Благоевград и Сандански,  “Балканика Енерджи” е партньор в ДЗЗД с “Мега Хидрострой”, замесена в шумни скандали с усвояване на европари по ОП “Региони в растеж”. Според “Зов Нюз” фирмата реално се контролира от Доко Йорданов от голяма ромска фамилия в Червен бряг. Пред сайта Доко Йорданов е потвърдил, че е подкрепял вече бившия кмет на Червен бряг Данаил Вълов и се явява ръководител на дейностите във фирмата, която по документи е собственост на негов роднина.

Преди златният дъжд от евромилиони да се изсипе върху “Балканика”, Аглика с моминското име Кехайова е инвестирала в две фирми за бързи кредити в Перник – “Нова Кредит” и “Финанс Инвест – 88”, сочи справка в Търговския регистър. Освен с кредити, нейните съдружници Пламен Боянов и синът му Антон се занимават с хазартен бизнес.

Биогаз с мирис на далавера

Другият съдружник в “Балканика” Димитър Виденов Георгиев обаче е с много по-интересни бизнес връзки. Още през 1991 г. той създава “Вектор Интернешънъл” – ООД заедно с банкерите Александър Велев и Румен Нанов – шефове на първата банка фалирала по време на прехода „Агробизнесбанк”.

Румен Нанов стои и зад фирмата “Риджънт кепитал”, която се свързваше с опита за непрозрачно придобиване на пенсионния фонд “Доверие”. Останалите членове на ръководството на “Риджънт кепитал” са българи и австрийци, които са свързани и с United Capital PLC на бившия депутат от НДСВ Димитър Ламбовски. Връзка между Нанов и Ламбовски се открива и във фирмата “РЗ Метал”.  Там Нанов е бил управител заедно с австриеца Франц Ферингер, който се води и собственик на фирмата чрез “Индъстрис Консултинг”, а също така е бил директор в  United Capital PLC.

Тази индиректна връзка между успешната компания за инсталации на биогаз и Ламбовски е важна заради чутото в неотдавна изтекъл разговор между бившия банкер и бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев. В него се обсъждат енергийни проекти за производство на ток от биомаса, които да се финансират с кредити от ББР и от тях да се отклонят пари чрез схема за префактуриране. 

М: Приятелю, аз съм отворен да работим заедно по всякакви теми. Ако аз се сетя нещо, което от мен да дойде като проект или идея, естествено, че ще проявя инициатива и ще ти се обадя да го действаме. Ако ти имаш някакви идеи и проекти също.

Л: И двете неща. Има които са много бързи. Примерно за биомасата

М: Ми дай да ги работим. Няма проблеми

Л: При тебе това е в твоите прерогативи, колко, мисля, че до три можеш

М: Дооо 2,5 милиона евра сме ние, можем да го вземеме решението

Л: Ама може два субекта

М: На управителен съвет

Л: Да, ама може да бъде на два субекта. Две и половина така

М: До 5 милиона лева на единичен кредит

Л: Само че имам един дето е за тебе. И то много грамотно, като говориме с вещи лица…

(не се разбира)

М: То е за тези енергийните

Л: Ма да, ама тва е единственото, което върви в момента

М: Тва може да направим две по пет

Л: Не, може британският производител този в един консорциум да го вкараме

(шепнат не се разбира)

Л: Мисълта ми е, това е абсолютно бърз пейбек, пейбекът ти е за 2 години. Даже да го запазиме, аз ти казах тогава, да го продадеме, пак има смисъл да върнеме обратно кредита.

М: Щом има пейбек за две години. Ми тва има смисъл.

Л: Има смисъл защото предварителния договор е на 460 лева с ДДС на мегаватчас, а в момента се изкупува на 70 лв. конвенционална. Само от биомасите заради замърсяването на околната среда лайната на тея животновъдите. Така че ние като договор… (не се разбира).

Или опционално подписваме договора, като се поднови това с ЧЕЗ, щото то е 20 годишен договор за изкупуване.

М: Да бе, да, то тва е важното.

Л: Малък и затова е интересен, щото може лесно да се финансира.

М: Аз това ти казвам, че ако има даже повече такива проекти с договор с ЧЕЗ може да направиме и два и три малки проекта. Ако ми намериш такива проекти.

Л: Ако ме пуснеш по терена и се разбереме, защото… само биомасата в момента е конвертируемо за финансиране. Само биомасата.  Вятър, солар забрави, вец-овете, конвенционалните

М: Правиме го, бе, човек. Аз като имам договора с ЧЕЗ на мен ми е обезпечение. Залагаме го в банката.

Л: Факт, като се въведе в експлоатация

М: И си действа

Л: Австрийците веднага са готови да дадат оборудването и там разликата фактурирането през британската фирма

М: Мхмм

Л: Значи австрийците на британската, британската тука. Всяко вещо лице това оборудване може да каже, че струва толкова. То зависи колко работни часове, нали, което нали се сещаш, че тия работни часове ще ги има колкото ти трябва.

М: Да

Л: В смисъл, за автомобилите могат нещо да ни направят, ама за това, не може.

М: Тука вече по-трудно. Тук няма броячи, а-ха-ха.

Л: Има, има има, как да няма (смеят се) Има обаче аз го купувам с това условие, щото австрийците си вземат разликата. Е тва са малки проекти, обаче малки проекти, тука щипнеш 4-500, там нали 2-300. Ся да докараме некой голям примерно дето за много пари обаче там ще трябва с Шиши да се видим лично да му разкажа. Аз не съм го виждал от 10 години сигурно.

* Подчертаванията са от редакцията.

В отговор на въпроси изпратени по имейл Аглика Павлова отрече да познава Димитър Ламбовски и твърди, че не ѝ е известно “г-н Ламбовски или негови подконтролни фирми в България или в чужбина да са партньор на фирми и сдружения с наше участие по проекти с национално или европейско финансиране”.

Снимка: ОПОС. Министър Емил Димитров открива нова компостираща инсталация.