ОССЕ критикува България за купуването на гласове и изцяло платеното медийно отразяване на изборите

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), която наблюдава местните и президентските избори в България през октомври миналата година, публикува заключителния си доклад, в който има остри критики срещу купуването на гласове и изцяло платеното медийно отразяване на кандидатите. ОССЕ публикува и списък от 32 препоръки към българските власти за ключови реформи в Конституцията и Изборния кодекс.

Mediapool съобщава, че международната организация настоява Централната избирателна комисия (ЦИК) у нас да бъде с постоянно действаща професионална администрация и с независим бюджет. „Това ще помогне за изграждането на необходимия капацитет и ще позволи на ЦИК да предлага подобрения в изборното законодателство”, се казва в доклада на ОССЕ. Организацията препоръчва още назначаване на хора, предложени от опозиционни партии, на ключови позиции в изборната администрация, за да се премахне усещането, че се вземат политически мотивирани решения.

Остра критика има и срещу решението на ЦИК да засекрети протоколите от своите заседания. Според ОССЕ избирателните комисии на всички нива трябва да работят при пълна публичност. Скандалите с отказа на ЦИК да взема решения заради липса на мнозинство от 2/3 също са намерили място в доклада. Международната организация настоява в тези случаи да се постановява решение, че жалбите са отхвърлени, което да може да се обжалва пред съда.

ОССЕ напомня и препоръката си от 2009 г. за изчистването на избирателните списъци от т.нар. „мъртви души”. Настоява се още българските власти да позволят на малцинствените групи да използват своя майчин език в кампаниите, както и да им се предоставя официална информация на съответния език. „Това ще осигури разбиране на изборния процес сред всички етнически групи”, се казва в доклада.

ОССЕ иска още премахването на забраната българите с двойно гражданство да се кандидатират на изборите, както и да отпадне ограничението за затворниците да гласуват. Според организацията от право на вот може да бъдат лишени единствено изтърпяващите наказания за особено тежки престъпления. Иска се и премахване на ограничения пред постоянно пребиваващите граждани на държава извън ЕС да пускат бюлетина за местна власт.

Организацията препоръчва създаване на законова възможност гласоподавателите да обжалват изборните резултати. Смята се за уместно и предложението на главния прокурор за използване на СРС-та при разследване на изборните престъпления. В момента такава възможност няма.

„Правната рамка за медиите трябва да гарантира пълна свобода за журналистите да отразяват кампанията, особено в публичните оператори”, заявяват от ОССЕ. Настоява се за равнопоставено отразяване на всички кандидати, за да бъдат предпазени журналистите от „външни влияния”. Международната организация иска от българските власти да се създадат механизми за проверка на политическите спонсори чрез общи действия на Сметната палата и НАП.

ОССЕ отчита нуждата от сериозно обучение за членовете на секционните избирателни комисии и предлага създаването на списък от хора, които вече са участвали в правенето на избори, за да бъде използван техният опит и занапред.

Международната организация настоява още да не се допускат забранителни списъци, да има държавна подкрепа за независимите кандидати, да се осигури безплатно телевизионно време в обществените медии, както и списък на реалните собственици на медиите в страната.

ОССЕ предлага да се обмисли възможността за допускане на реално преброяване на бюлетините при съмнения за значителни нарушения.

Гласове