Оставката на Борисов се оттече за септември освен ако днес протестите не залеят всички населени места в Тулупия

Мдаа ... Борисов ще подаде оставка, ама друг път ... Може би през септември или догодина, но не и днес. Днес Парлама ООД-ББ ще регистрира своя последен ден преди ваканцуването и почивка ...

Е, тези слуги на разни интереси, но на един господар - Тулуп Банкянски ще отидат да положат морни и нахранени телеса по плажовете на Гърция или в Евксиновград и загорели и огладнели ще се върнат да му крепят диктатурата наесен ...

А народът ? Ще припомня думите на Алеко :

"Че щяло младото поколение да негодува, че щял народът да се вълнува - хич окото ти да не мига! Народът! Народът е стадо, като му завъртиш сопата... Па най-сетне аз ли ще те уча на тия работи!...

...

"А народът какво ще каже, какво ще прави? Любопитен въпрос! Ти ми казваше едно време, че вярваш още в българския народ. Хайде де! Не се подигравай! В кого вярваш ти ? В това ли рабско племе, което търпи всичко това? Виж го изобразен в представителите му. Народа, в когото ти вярваш, е роб, казвам ти, роб; робуването е за него блаженство, тиранията благодеяние, роболепието геройство, презрителното хъркане отгоре - музика! И пак този народ е клет и нещастен, трижд нещастен! Бит от съдбата, осъден да страда и да тегли за други, мъчен от неприятели, а още повече от приятели и спасители, той нямаше нито една твърда точка, на която да спре погледа си, една дръжка, на която да се ослони, той е изгубил вярата в себе си и в съдбата си и е станал тъй "практичен" и трезвен, трезвен до безчувственост. Без помощ, без съвет, съкрушен и разкъсан външно и вътрешно, ето го на, една печална, от бури разсипана останка от стари времена... Има ли кой да го съживи, да го повлече подире си? - Идеали? - Суета, вятър!..."

И историята май се повтаря, господин Алеко ?

Христо Луков

"Под лупа