Отделение „А“ – острието на Държавна сигурност за политическо преследване

Георги Ганев, началник на отделение „А“ (политическото разузнаване) на Държавна сигурност в първите години след 9 септември 1944 г. | Източник: desehistory.com.

Написано от Христо Христов

https://desebg.com/2011-01-13-09-25-08/4799-2021-06-21-17-54-17

Още от самото си съществуване след Деветосептемврийския преврат през 1944 г. отделение „А“ на Държавна сигурност е определено за острието в преследването на политическите опоненти на Българката работническа партия (комунисти).

Това потвърждава документ от архивите на ДС, който desebg.com публикува онлайн.

Той представлява кратък отчет на отделение „А“ за времето от 9 септември 1945 г. до 9 септември 1946 г. Изготвен е от началника на отделението Георги Ганев – верен партиен кадър.

Отделение „А“ е известно като политическото разузнаване в първите години след 9 септември 1944 г., когато компартията се бори за завземане на цялата власт.

Отделението се занимава само и единствено с политическо преследване. Негови обекти са всички останали политически партии, включително и тези, които участват или са подкрепили Отечествения фронт.

Мащабите по изграждането на  агентурна мрежа проличават от следните цифри: в началото на 1946 г. отделението е разполагало с 18 сътрудници, но през същата година са вербувани… 281 агенти (35 са отпаднали впоследствие).

Отделно от тях за отделението в края на 1946 г. са работили 1313 информатори.

Независимо от това като слабост е отчетено работата със секретните сътрудници.

В отчета е представена и подробна информация за позициите на отделението по области в страната. Изброени са и конкретни случаи на удари срещу политически противници.

Документът е включен в сборника „Държавна сигурност – политическа полиция”, издание на Комисията по досиетата, 2011 г.

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt